Archifau

Categorïau

free counters

Sioe Hwyl Garddio a Chrefft 2018

Cododd yr haul yn y Pafiliwn dydd Sadwrn, Medi’r 8fed pan ddaeth tua 42 o gystadleuwyr i mewn a’u gwahanol eitemau ar gyfer y Sioe eleni.  Gwelwyd nifer o wynebau newydd ynghyd â nifer o’n hymgeiswyr ffyddlon, ac roedd yn bleser gweld y darluniau gan blant Ysgol Cae’r Felin yn addurno’r waliau ar y ffordd mewn.  Cafwyd 178 o eitemau ynghyd â rhyw 60 o ddarluniau gan blant yr ysgol.  Bu’n haf eithriadol eleni, a gwelwyd nifer o eitemau anhygoel, yn arbennig y ffa rhedeg.

Dyfarnwyd y cwpan i’r person a’r mwyaf o bwyntiau yn yr adran Cynnyrch Gardd i Raymond Lewis o Heol Dolgran.  Rhoddwyd y wobr hael gan Dr & Mrs Coles.

Frances Fuller o Alltwalis enillodd Dlws Oliver Evans am yr eitemau gorau yn yr Adran Flodau.  Gwelir hi yn y llun yn cael ei chyflwyno a’r darian gan y Cynghorydd Linda Evans.

Enillwyd y darian am y nifer mwyaf o bwyntiau yn yr Adran Gwaith Llaw gan Edwina Davies o Pencader, a welir yma yn cael ei chyflwyno a’r darian gan y Cynghorydd Linda Evans.

 

Cyflwynwyd cwpan Helen Rose Wilson am y nifer mwyaf o bwyntiau yn yr Adran Goginio i Karen Bowen o Lanfihangel ar Arth.

Prif Enillydd y Sioe, gyda’r nifer mwyaf o bwyntiau oedd Frances Fuller.

Rhannwyd gwobr y plant rhwng Gwenny Radford ac Elsi Williams, gwelir Elsi yma yn derbyn ei thlws gan y Cynghorydd Linda Evans.

 

Rhai o’r plant ysgol gyda’u heitemau.

 

Hoffai’r Pwyllgor ddiolch i bawb a gynorthwyodd mewn unrhyw ffordd: PIDA am gael defnyddio’r Pafiliwn, Premier Stores am y lluniaeth i’n cynnal, pawb a wnaeth roi benthyg byrddau, ei casglu a’u cario, y Beirniaid a’r Stiwardiaid am roi o’u hamser, rhoddwyr cwpanau a thlysau ac unrhyw un arall a gyfrannodd tuag at y digwyddiad.  Mae ein diolch pennaf, fodd bynnag, yn mynd i bobl brwdfrydig y Plwyf a ddaeth a’u heitemau i gefnogi’r digwyddiad cymunedol hwn.  Hebddynt ni fyddai yna Sioe Gerdd a Chrefft, felly diolch i chi, a gobeithiwn eich gweld chi eto’r flwyddyn nesaf.