Archifau

Categorïau

free counters

Croeso

Croeso i wefan Pencader a’r Cylch

Mae’r tudalennau canlynol yn rhoi gwybodaeth am ein cymuned yn cynnwys y pentrefi Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-Arth, New Inn a Phencader.

Pencader a’r cylch yw ardal Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-Arth. Mae e wedi ei leoli yng ngogledd Sir Gaerfyrddin yng Ngorllewin Cymru. Afon Teifi yw’r ffin ogleddol a’r ffin ddeheuol yw ychydig i’r de o Nant Alltwalis. I’r dwyrain mae coedwig Brechfa ac i’r gorllewin Nant Gwyddil. Ar draws y ffin i’r gogledd-ddwyrain mae Mynydd Llanllwni. Mae’r ardal yn cynnwys tir ffermio, coedydd bach, bryniau sy’n codi i fwy na 350 metr uwchlaw lefel y môr, afonydd a nentydd. Mae mwyafrif y tir yn draenio i’r gogledd i Afon Teifi ond mae ardal Alltwalis i’r de o’r cefn deuddwr ac mae Nant Alltwalis yn llifo i Afon Tywi.

Prif economi’r ardal yw amaethyddiaeth ond hefyd mae nifer o fusnesau bach. Mae rhai preswylwyr yn teithio i weithio yn y trefi cyfagos e.e. Caerfyrddin neu Lanbedr Pont Steffan. Mae’r ardal yn cynnwys 6 phentref sef Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-Arth, New Inn a Phencader. Mae mwyafrif y poblogaeth yn medru Cymraeg ac mae gan yr ardal hanes cyfoethog. Rydym ni’n gobeithio y byddwch chi’n gweld ein gwefan o ddiddordeb, ac os oes gennych unrhyw sylwadau, defnyddiwch y ffurflen ar-lein ar y dudalen Cysylltwch â Ni.

 

<!–:en–>Next Event Local History Club<!–:–><!–:cy–>Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol<!–:–>
Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol
Posted 12 diwrnod ago

Clwb Hanes Lleol
Bydd Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf yn ail-ddechrau’i gyfres o sgyrsiau a chyflwyniadau yn yr Hydref.
Byddwn ni’n cwrdd ar  Tachwedd 1af a Thachwedd 29ain.
Tachwedd 1af – bydd…

<!–:en–>Regeneration Group meeting<!–:–><!–:cy–>Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch<!–:–>
Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch
Posted 3 diwrnod ago

Allech chi ein cefnogi ni?
Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.
Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun 19 Tachwedd…

Parti Pwmpen
Parti Pwmpen
Posted 52 diwrnod ago

Parti Pwmpen
<!–:en–>2018 Fun Garden & Craft Show<!–:–><!–:cy–>Sioe Hwyl Garddio a Chrefft 2018<!–:–>
Sioe Hwyl Garddio a Chrefft 2018
Posted 4 diwrnod ago

Cododd yr haul yn y Pafiliwn dydd Sadwrn, Medi’r 8fed pan ddaeth tua 42 o gystadleuwyr i mewn a’u gwahanol eitemau ar gyfer y Sioe eleni.  Gwelwyd nifer o wynebau…

Sioe Hwyl Garddio a Chrefft 2018
<!–:en–>Autumn Clean Up<!–:–><!–:cy–>Glanhau'r Hydref<!–:–>
Glanhau’r Hydref
Posted 8 diwrnod ago

Gwybodaeth bellach gan Stuart, ffoniwch 01559 384709

Glanhau’r Hydref
<!–:en–>Llandysul and Pont-Tyweli Walking Weekend<!–:–><!–:cy–>Llandysul a Pont-Tyweli Penwythnos Gerdded<!–:–>
Llandysul a Pont-Tyweli Penwythnos Gerdded
Posted 30 diwrnod ago

Dydd Gwener 28ain, 29ain a 30ain Medi 2018
Dyma'r drydedd flwyddyn y cynhelir penwythnos gerdded, sy'n cael ei redeg gan grwp Croeso Cerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen. Mae 8 o deithiau…

Llandysul a Pont-Tyweli Penwythnos Gerdded
PreviousNext