Archifau

Categorïau

free counters

Croeso

Croeso i wefan Pencader a’r Cylch

Mae’r tudalennau canlynol yn rhoi gwybodaeth am ein cymuned yn cynnwys y pentrefi Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-Arth, New Inn a Phencader.

Pencader a’r cylch yw ardal Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-Arth. Mae e wedi ei leoli yng ngogledd Sir Gaerfyrddin yng Ngorllewin Cymru. Afon Teifi yw’r ffin ogleddol a’r ffin ddeheuol yw ychydig i’r de o Nant Alltwalis. I’r dwyrain mae coedwig Brechfa ac i’r gorllewin Nant Gwyddil. Ar draws y ffin i’r gogledd-ddwyrain mae Mynydd Llanllwni. Mae’r ardal yn cynnwys tir ffermio, coedydd bach, bryniau sy’n codi i fwy na 350 metr uwchlaw lefel y môr, afonydd a nentydd. Mae mwyafrif y tir yn draenio i’r gogledd i Afon Teifi ond mae ardal Alltwalis i’r de o’r cefn deuddwr ac mae Nant Alltwalis yn llifo i Afon Tywi.

Prif economi’r ardal yw amaethyddiaeth ond hefyd mae nifer o fusnesau bach. Mae rhai preswylwyr yn teithio i weithio yn y trefi cyfagos e.e. Caerfyrddin neu Lanbedr Pont Steffan. Mae’r ardal yn cynnwys 6 phentref sef Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-Arth, New Inn a Phencader. Mae mwyafrif y poblogaeth yn medru Cymraeg ac mae gan yr ardal hanes cyfoethog. Rydym ni’n gobeithio y byddwch chi’n gweld ein gwefan o ddiddordeb, ac os oes gennych unrhyw sylwadau, defnyddiwch y ffurflen ar-lein ar y dudalen Cysylltwch â Ni.

 

<!–:en–>Next Event Local History Club<!–:–><!–:cy–>Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol<!–:–>
Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol
Posted 2 diwrnod ago

Clwb Hanes Lleol
Cynhelir sesiwn olaf y tymor hwn nos Iau Mehefin 28ain pan fydd cyfarfod dwyieithog â’r teitl ‘Hawl i holi hanes’.

Dyma fydd cyfle i bobl ofyn cwestiynau am hanes…

<!–:en–>Family Centre news<!–:–><!–:cy–>Canolfan Deuluol Newyddion<!–:–>
Canolfan Deuluol Newyddion
Posted 2 diwrnod ago

Yn dechrau ar Ddydd Mercher Mehefin 6ed rydym yn dechrau grŵp cyfyngedig newydd ar gyfer oedolion dros 40 sydd yn gofalu am blant mewn rhyw fodd neu gilydd. Efallai eich…

<!–:en–>CLECS BRO CADER<!–:–><!–:cy–>CLECS BRO CADER<!–:–>
CLECS BRO CADER
Posted 4 diwrnod ago

Os oes gennych amser ar eich dwylo ac am helpu gyda
CLECS BRO CADER
Cysylltwch a Stuart Wilson Tel: 01559 384709
neu a Jane Griffiths janegriffithsuk@btinternet.com
Yr unig beth sydd angen yw eich bod yn deall
Cyfrifiadur er…

<!–:en–>Regeneration Group meeting<!–:–><!–:cy–>Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch<!–:–>
Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch
Posted 4 diwrnod ago

Allech chi ein cefnogi ni?
Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.
Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun 16 Gorffennaf…

<!–:en–>WI Centenary<!–:–><!–:cy–>WI Canmlwyddiant<!–:–>
Sefydliad y Merched
Posted 9 diwrnod ago

Mae’r cyfarfodydd diweddar wedi bod yn adloniadol iawn.
Ym Mis Mawrth fe fu’r cyfarfod yng ngwesty’r Porth ar gyfer ein cinio Dydd Gwyl Dewi. Fel arfer fe gawsom ein cyfarfod tra…

<!–:en–>Spring Clean Up 7th April 2018<!–:–><!–:cy–>lanhad y Gwanwyn 7fed Ebrill 2018<!–:–>
lanhad y Gwanwyn 7fed Ebrill 2018
Posted 9 diwrnod ago

Gwawriodd yn diwrnod gwlyb – glaw wedi dechrau ar nos Wener ac wedi parhau drwy gydol y nos, gymaint felly ni allwyd fynd ymlaen a’r gwaith.

Diolch i ymdrechion rhai o'n…

PreviousNext