Archifau

Categorïau

free counters

Croeso

Croeso i wefan Pencader a’r Cylch

Mae’r tudalennau canlynol yn rhoi gwybodaeth am ein cymuned yn cynnwys y pentrefi Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-Arth, New Inn a Phencader.

Pencader a’r cylch yw ardal Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-Arth. Mae e wedi ei leoli yng ngogledd Sir Gaerfyrddin yng Ngorllewin Cymru. Afon Teifi yw’r ffin ogleddol a’r ffin ddeheuol yw ychydig i’r de o Nant Alltwalis. I’r dwyrain mae coedwig Brechfa ac i’r gorllewin Nant Gwyddil. Ar draws y ffin i’r gogledd-ddwyrain mae Mynydd Llanllwni. Mae’r ardal yn cynnwys tir ffermio, coedydd bach, bryniau sy’n codi i fwy na 350 metr uwchlaw lefel y môr, afonydd a nentydd. Mae mwyafrif y tir yn draenio i’r gogledd i Afon Teifi ond mae ardal Alltwalis i’r de o’r cefn deuddwr ac mae Nant Alltwalis yn llifo i Afon Tywi.

Prif economi’r ardal yw amaethyddiaeth ond hefyd mae nifer o fusnesau bach. Mae rhai preswylwyr yn teithio i weithio yn y trefi cyfagos e.e. Caerfyrddin neu Lanbedr Pont Steffan. Mae’r ardal yn cynnwys 6 phentref sef Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-Arth, New Inn a Phencader. Mae mwyafrif y poblogaeth yn medru Cymraeg ac mae gan yr ardal hanes cyfoethog. Rydym ni’n gobeithio y byddwch chi’n gweld ein gwefan o ddiddordeb, ac os oes gennych unrhyw sylwadau, defnyddiwch y ffurflen ar-lein ar y dudalen Cysylltwch â Ni.

 

<!–:en–>Pencader Carnival 2018<!–:–><!–:cy–>Carnifal Pencader 2018<!–:–>
Carnifal Pencader 2018
Posted 34 diwrnod ago

WYTHNOS GARNIFAL 1af – 5ed Awst – HWYL I’R TEULU CYFAN
NOS FERCHER Noson mabolgampau’r plant o 5 o’r gloch oed 4 -14

Noson o fabolgampau traddodiadol yn cynnwys ras ŵy a…

<!–:en–>Regeneration Group meeting<!–:–><!–:cy–>Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch<!–:–>
Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch
Posted 34 diwrnod ago

Allech chi ein cefnogi ni?
Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.
Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun 20 Awst…

<!–:en–>Local Eisteddfod<!–:–><!–:cy–>Eisteddfod Leol<!–:–>
Eisteddfod Leol
Posted 42 diwrnod ago

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf
I weld yr adroddiad ar gyfer 2018 a chanlyniadau llawn cliciwch ar y dolenni isod.
                   Adroddiad                    Canlyniadau

<!–:en–>Next Event Local History Club<!–:–><!–:cy–>Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol<!–:–>
Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol
Posted 60 diwrnod ago

Clwb Hanes Lleol
Cynhelir sesiwn olaf y tymor hwn nos Iau Mehefin 28ain pan fydd cyfarfod dwyieithog â’r teitl ‘Hawl i holi hanes’.

Dyma fydd cyfle i bobl ofyn cwestiynau am hanes…

<!–:en–>Family Centre news<!–:–><!–:cy–>Canolfan Deuluol Newyddion<!–:–>
Canolfan Deuluol Newyddion
Posted 60 diwrnod ago

Yn dechrau ar Ddydd Mercher Mehefin 6ed rydym yn dechrau grŵp cyfyngedig newydd ar gyfer oedolion dros 40 sydd yn gofalu am blant mewn rhyw fodd neu gilydd. Efallai eich…

<!–:en–>CLECS BRO CADER<!–:–><!–:cy–>CLECS BRO CADER<!–:–>
CLECS BRO CADER
Posted 62 diwrnod ago

Os oes gennych amser ar eich dwylo ac am helpu gyda
CLECS BRO CADER
Cysylltwch a Stuart Wilson Tel: 01559 384709
neu a Jane Griffiths janegriffithsuk@btinternet.com
Yr unig beth sydd angen yw eich bod yn deall
Cyfrifiadur er…

PreviousNext