Archifau

Categorïau

free counters

Croeso

Croeso i wefan Pencader a’r Cylch

Mae’r tudalennau canlynol yn rhoi gwybodaeth am ein cymuned yn cynnwys y pentrefi Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-Arth, New Inn a Phencader.

Pencader a’r cylch yw ardal Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-Arth. Mae e wedi ei leoli yng ngogledd Sir Gaerfyrddin yng Ngorllewin Cymru. Afon Teifi yw’r ffin ogleddol a’r ffin ddeheuol yw ychydig i’r de o Nant Alltwalis. I’r dwyrain mae coedwig Brechfa ac i’r gorllewin Nant Gwyddil. Ar draws y ffin i’r gogledd-ddwyrain mae Mynydd Llanllwni. Mae’r ardal yn cynnwys tir ffermio, coedydd bach, bryniau sy’n codi i fwy na 350 metr uwchlaw lefel y môr, afonydd a nentydd. Mae mwyafrif y tir yn draenio i’r gogledd i Afon Teifi ond mae ardal Alltwalis i’r de o’r cefn deuddwr ac mae Nant Alltwalis yn llifo i Afon Tywi.

Prif economi’r ardal yw amaethyddiaeth ond hefyd mae nifer o fusnesau bach. Mae rhai preswylwyr yn teithio i weithio yn y trefi cyfagos e.e. Caerfyrddin neu Lanbedr Pont Steffan. Mae’r ardal yn cynnwys 6 phentref sef Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-Arth, New Inn a Phencader. Mae mwyafrif y poblogaeth yn medru Cymraeg ac mae gan yr ardal hanes cyfoethog. Rydym ni’n gobeithio y byddwch chi’n gweld ein gwefan o ddiddordeb, ac os oes gennych unrhyw sylwadau, defnyddiwch y ffurflen ar-lein ar y dudalen Cysylltwch â Ni.

 

<!–:en–>Regeneration Group meeting<!–:–><!–:cy–>Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch<!–:–>
Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch
Posted 9 diwrnod ago

Allech chi ein cefnogi ni?
Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.
Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun 19 Mehefin…

<!–:en–>EXHIBITION OF PENCADER’S HISTORY, MAY 26 – 29 2017<!–:–><!–:cy–>ARDDANGOSFA O HANES PENCADER, 26-29 MAI 2017<!–:–>
ARDDANGOSFA O HANES PENCADER
Posted 10 diwrnod ago

ARDDANGOSFA O HANES PENCADER
yn cynnwys model o’r orsaf drȇn a’r pentref
Yr Hen Gapel, Pencader
26-29 Mai / May 2017 (10am-4pm)

 
Mynediad/ Entry: £2      Plant am ddim
Oes gyda chi luniau neu eitemau am…

ARDDANGOSFA O HANES PENCADER
<!–:en–>Local Eisteddfod<!–:–><!–:cy–>Eisteddfod Leol<!–:–>
Eisteddfod Leol
Posted 31 diwrnod ago

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf
I weld yr adroddiad ar gyfer 2017 a chanlyniadau llawn cliciwch ar y dolenni isod.
                   Adroddiad                    Canlyniadau

<!–:en–>Clecs Bro Cader – Spring Edition<!–:–><!–:cy–>Clecs Bro Cader – Rhifyn Gwanwyn<!–:–>
Clecs Bro Cader – Rhifyn Gwanwyn
Posted 82 diwrnod ago

Clecs Bro Cader Cylchlythyr cymunedol
Mae fersiwn ar-lein y rhifyn diweddaraf ar gael yma

Clecs Bro Cader – Rhifyn Gwanwyn
Goleuadau Nadolig yn y Plwyf 2016
Goleuadau Nadolig yn y Plwyf 2016
Posted 82 diwrnod ago

Beirniadwyd goleuadau Nadolig ar noson yr 20fed o Ragfyr 2016, Noson wlyb ddiflas eto!!

Beth bynnag roedd y goleuadau amrywiol werth eu gweld gyda arddangosfeydd amlwg gan nifer. Ni ellir beirniadu…

<!–:en–>Family Centre news<!–:–><!–:cy–>Canolfan Deuluol Newyddion<!–:–>
Canolfan Deuluol Newyddion
Posted 82 diwrnod ago

Mae yn dda gennym ddweud fod yn ganolfan deuluol ym Mhencader , yn awr yn llawn gweithgarwch unwaith eto yn dilyn y llifogydd 2016. Mae yn wir flin gennym fod…

PreviousNext