Archifau

Categorïau

free counters

Croeso

Croeso i wefan Pencader a’r Cylch

Mae’r tudalennau canlynol yn rhoi gwybodaeth am ein cymuned yn cynnwys y pentrefi Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-Arth, New Inn a Phencader.

Pencader a’r cylch yw ardal Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-Arth. Mae e wedi ei leoli yng ngogledd Sir Gaerfyrddin yng Ngorllewin Cymru. Afon Teifi yw’r ffin ogleddol a’r ffin ddeheuol yw ychydig i’r de o Nant Alltwalis. I’r dwyrain mae coedwig Brechfa ac i’r gorllewin Nant Gwyddil. Ar draws y ffin i’r gogledd-ddwyrain mae Mynydd Llanllwni. Mae’r ardal yn cynnwys tir ffermio, coedydd bach, bryniau sy’n codi i fwy na 350 metr uwchlaw lefel y môr, afonydd a nentydd. Mae mwyafrif y tir yn draenio i’r gogledd i Afon Teifi ond mae ardal Alltwalis i’r de o’r cefn deuddwr ac mae Nant Alltwalis yn llifo i Afon Tywi.

Prif economi’r ardal yw amaethyddiaeth ond hefyd mae nifer o fusnesau bach. Mae rhai preswylwyr yn teithio i weithio yn y trefi cyfagos e.e. Caerfyrddin neu Lanbedr Pont Steffan. Mae’r ardal yn cynnwys 6 phentref sef Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-Arth, New Inn a Phencader. Mae mwyafrif y poblogaeth yn medru Cymraeg ac mae gan yr ardal hanes cyfoethog. Rydym ni’n gobeithio y byddwch chi’n gweld ein gwefan o ddiddordeb, ac os oes gennych unrhyw sylwadau, defnyddiwch y ffurflen ar-lein ar y dudalen Cysylltwch â Ni.

 

<!–:en–>WI Centenary<!–:–><!–:cy–>WI Canmlwyddiant<!–:–>
Sefydliad y Merched
Posted 3 diwrnod ago

Dechreuodd y flwyddyn yn dda iawn, croesawyd tair aelod newydd sef Linda, Barbara a Rosemary a gobeithio eu bod yn mwynhau y ,manteision o fod yn aelodau o Sefydliad y…

<!–:en–>Pencader Women’s Institute<!–:–><!–:cy–>Sefydliad y Merched Pencader<!–:–>
Merched y Wawr Pencader a’r Cylch
Posted 3 diwrnod ago

Gwyneth Alban yn cyflwyno blodau i Siân Davies
Ar Nos Wener Mai 5ed, cynhaliwyd Noson Goffi yn y Pafiliwn Pencader i godi arian i ymchwil Cancr, Ysbyty Glangwili ac i’r gangen.…

Merched y Wawr Pencader a’r Cylch
<!–:en–>Regeneration Group meeting<!–:–><!–:cy–>Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch<!–:–>
Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch
Posted 4 diwrnod ago

Allech chi ein cefnogi ni?
Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.
Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun Gorffennaf 17eg…

<!–:en–>Dolgran Tractor Run<!–:–><!–:cy–>Taith Tractorau Dolgran<!–:–>
Taith Tractorau Dolgran
Posted 8 diwrnod ago

Ar fore hyfryd o wanwyn, Ddydd Llun y Pasg, daeth 44 o dractorau i Dolgran, y rhan fwyaf ohonynt yn hen iawn, i fynd ar daith tractorau. Roeddent wedi dod…

Taith Tractorau Dolgran
<!–:en–>Family Centre news<!–:–><!–:cy–>Canolfan Deuluol Newyddion<!–:–>
Canolfan Deuluol Newyddion
Posted 8 diwrnod ago

Ar ôl llif arall mae’r Ganolfan Deuluol yn gweithredu unwaith eto, a gwahoddwn ffrindiau hen a newydd i alw. Mae cwrs diddorol i rieni yn cael ei drefnu ‘Y Blynyddol…

<!–:en–>PARISH PUMP<!–:–><!–:cy–>BWRW BOL!<!–:–>
BWRW BOL
Posted 8 diwrnod ago

Mehefin 2017
Yn dilyn yr ymchwiliad i’r twmpathau Cyflymder yn Alltwalis a’r un sengl yn New Inn, Mae’n ryddhad gweld gweithredu’n cymryd lle Mae’r un “anghyfreithlon” yn Alltwalis wedi cael ei…

BWRW BOL
PreviousNext