Archifau

Categorïau

free counters

Croeso

Croeso i wefan Pencader a’r Cylch

Mae’r tudalennau canlynol yn rhoi gwybodaeth am ein cymuned yn cynnwys y pentrefi Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-Arth, New Inn a Phencader.

Pencader a’r cylch yw ardal Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-Arth. Mae e wedi ei leoli yng ngogledd Sir Gaerfyrddin yng Ngorllewin Cymru. Afon Teifi yw’r ffin ogleddol a’r ffin ddeheuol yw ychydig i’r de o Nant Alltwalis. I’r dwyrain mae coedwig Brechfa ac i’r gorllewin Nant Gwyddil. Ar draws y ffin i’r gogledd-ddwyrain mae Mynydd Llanllwni. Mae’r ardal yn cynnwys tir ffermio, coedydd bach, bryniau sy’n codi i fwy na 350 metr uwchlaw lefel y môr, afonydd a nentydd. Mae mwyafrif y tir yn draenio i’r gogledd i Afon Teifi ond mae ardal Alltwalis i’r de o’r cefn deuddwr ac mae Nant Alltwalis yn llifo i Afon Tywi.

Prif economi’r ardal yw amaethyddiaeth ond hefyd mae nifer o fusnesau bach. Mae rhai preswylwyr yn teithio i weithio yn y trefi cyfagos e.e. Caerfyrddin neu Lanbedr Pont Steffan. Mae’r ardal yn cynnwys 6 phentref sef Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-Arth, New Inn a Phencader. Mae mwyafrif y poblogaeth yn medru Cymraeg ac mae gan yr ardal hanes cyfoethog. Rydym ni’n gobeithio y byddwch chi’n gweld ein gwefan o ddiddordeb, ac os oes gennych unrhyw sylwadau, defnyddiwch y ffurflen ar-lein ar y dudalen Cysylltwch â Ni.

 

<!–:en–>Waste and tyre amnesty in Pencader<!–:–><!–:cy–>Amnest Gwastraff a Theiars yn Pencader<!–:–>
Amnest Gwastraff a Theiars yn Pencader
Posted 8 diwrnod ago

Cynhelir amnest gwastraff a theiars yn
Ysgol Cae'r Felin, Pencader
ddydd Iau, 17 Awst  rhwng 8am ac 1pm
Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan gynnwys celfi, carpedi…

Amnest Gwastraff a Theiars yn Pencader
<!–:en–>FUN GARDEN AND CRAFT SHOW<!–:–><!–:cy–>SIOE HWYL ARDD A CHREFFT<!–:–>
SIOE HWYL ARDD A CHREFFT
Posted 10 diwrnod ago

GRŴP ADFYWIAD PENCADER A’R CYLCH
 *********************

SIOE HWYL ARDD A CHREFFT
*********************
PAVILION
PENCADER
*********************
DYDD SADWRN 9 MEDI 2017
*********************
Tâl mynediad: - 40c yr eitem, 20c i blant, yn daladwy ar y dydd
 Drysau ar agor i’r cyhoedd…

<!–:en–>Regeneration Group meeting<!–:–><!–:cy–>Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch<!–:–>
Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch
Posted 30 diwrnod ago

Allech chi ein cefnogi ni?
Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.
Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun Awst 21ain…

<!–:en–>EXHIBITION OF PENCADER’S HISTORY, MAY 26 – 29 2017<!–:–><!–:cy–>ARDDANGOSFA O HANES PENCADER, 26-29 MAI 2017<!–:–>
ARDDANGOSFA O HANES PENCADER
Posted 44 diwrnod ago

ARDDANGOSFA O HANES PENCADER
yn cynnwys model o’r orsaf drȇn a’r pentref
ac eitemau ychwanegol a ddaeth i law yn ystod yr arddangosfa ym mis Mai
Yr Hen Gapel, Pencader
22-23 Gorffennaf / July…

ARDDANGOSFA O HANES PENCADER
<!–:en–>WI Centenary<!–:–><!–:cy–>WI Canmlwyddiant<!–:–>
Sefydliad y Merched
Posted 57 diwrnod ago

Dechreuodd y flwyddyn yn dda iawn, croesawyd tair aelod newydd sef Linda, Barbara a Rosemary a gobeithio eu bod yn mwynhau y ,manteision o fod yn aelodau o Sefydliad y…

<!–:en–>Pencader Women’s Institute<!–:–><!–:cy–>Sefydliad y Merched Pencader<!–:–>
Merched y Wawr Pencader a’r Cylch
Posted 58 diwrnod ago

Gwyneth Alban yn cyflwyno blodau i Siân Davies
Ar Nos Wener Mai 5ed, cynhaliwyd Noson Goffi yn y Pafiliwn Pencader i godi arian i ymchwil Cancr, Ysbyty Glangwili ac i’r gangen.…

Merched y Wawr Pencader a’r Cylch
PreviousNext