Archifau

Categorïau

free counters

Croeso

Croeso i wefan Pencader a’r Cylch

Mae’r tudalennau canlynol yn rhoi gwybodaeth am ein cymuned yn cynnwys y pentrefi Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-Arth, New Inn a Phencader.

Pencader a’r cylch yw ardal Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-Arth. Mae e wedi ei leoli yng ngogledd Sir Gaerfyrddin yng Ngorllewin Cymru. Afon Teifi yw’r ffin ogleddol a’r ffin ddeheuol yw ychydig i’r de o Nant Alltwalis. I’r dwyrain mae coedwig Brechfa ac i’r gorllewin Nant Gwyddil. Ar draws y ffin i’r gogledd-ddwyrain mae Mynydd Llanllwni. Mae’r ardal yn cynnwys tir ffermio, coedydd bach, bryniau sy’n codi i fwy na 350 metr uwchlaw lefel y môr, afonydd a nentydd. Mae mwyafrif y tir yn draenio i’r gogledd i Afon Teifi ond mae ardal Alltwalis i’r de o’r cefn deuddwr ac mae Nant Alltwalis yn llifo i Afon Tywi.

Prif economi’r ardal yw amaethyddiaeth ond hefyd mae nifer o fusnesau bach. Mae rhai preswylwyr yn teithio i weithio yn y trefi cyfagos e.e. Caerfyrddin neu Lanbedr Pont Steffan. Mae’r ardal yn cynnwys 6 phentref sef Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-Arth, New Inn a Phencader. Mae mwyafrif y poblogaeth yn medru Cymraeg ac mae gan yr ardal hanes cyfoethog. Rydym ni’n gobeithio y byddwch chi’n gweld ein gwefan o ddiddordeb, ac os oes gennych unrhyw sylwadau, defnyddiwch y ffurflen ar-lein ar y dudalen Cysylltwch â Ni.

 

<!–:en–>Regeneration Group – Chairman's Report 2014<!–:–><!–:cy–>Grŵp Adfywiad – Adroddiad y Cadeirydd 2014<!–:–>
Grŵp Adfywiad – Adroddiad y Cadeirydd 2017
Posted 27 diwrnod ago

Adroddiad y Cadeirydd Yn gyntaf hoffwn ddiolch yn ddiffuant am y gefnogaeth dros y flwyddyn, yn enwedig i’r rhai sydd ar y pwyllgor, y rhai sydd yn trefnu y sioe…

<!–:en–>YOUR COMMUNITY NEEDS YOU<!–:–><!–:cy–>MAE EICH ANGEN AR EICH CYMUNED<!–:–>
MAE EICH ANGEN AR EICH CYMUNED
Posted 36 diwrnod ago

Os oes diddordeb gennych yn helpu eich cymuned. Dewch i Neuadd y
Pentre Pencader (Pafiliwn) ar y 3ydd nos Lun o’r Mis a chewch gyfle i
ddweud eich dweud. Mae’r cyfarfod nesa…

<!–:en–>Regeneration Group meeting<!–:–><!–:cy–>Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch<!–:–>
Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch
Posted 36 diwrnod ago

Allech chi ein cefnogi ni?
Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.
Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun 19eg Chwefror …

<!–:en–>Clecs Bro Cader – Spring Edition<!–:–><!–:cy–>Clecs Bro Cader – Rhifyn Gwanwyn<!–:–>
Clecs Bro Cader
Posted 67 diwrnod ago

Clecs Bro Cader Cylchlythyr cymunedol
Mae fersiwn ar-lein y rhifyn diweddaraf ar gael yma

Clecs Bro Cader
<!–:en–>Family Centre news<!–:–><!–:cy–>Canolfan Deuluol Newyddion<!–:–>
Canolfan Deuluol Newyddion
Posted 76 diwrnod ago

Dymuna Staff Canolfan Deuluol Pencader ddymuno Nadolig Llawer i’r ffrindiau i gyd ar yr amser yma o’r flwyddyn. Mae’r flwyddyn yma wedi hedfan ac yn ddisymwth mae yn Nadolig. Cynhelir…

<!–:en–>Next Event Local History Club<!–:–><!–:cy–>Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol<!–:–>
Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol
Posted 78 diwrnod ago

Clwb Hanes Lleol
Mae’r tri cyfarfod nesaf wedi eu trefnu gan Glwb Hanes Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf fel a ganlyn
Ionawr 4ydd – Mr Tweli Griffiths, ei Hanes (yn Gymraeg). Magwyd Tweli Griffiths,…

PreviousNext