Archifau

Categorïau

free counters

Croeso

Croeso i wefan Pencader a’r Cylch

Mae’r tudalennau canlynol yn rhoi gwybodaeth am ein cymuned yn cynnwys y pentrefi Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-Arth, New Inn a Phencader.

Pencader a’r cylch yw ardal Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-Arth. Mae e wedi ei leoli yng ngogledd Sir Gaerfyrddin yng Ngorllewin Cymru. Afon Teifi yw’r ffin ogleddol a’r ffin ddeheuol yw ychydig i’r de o Nant Alltwalis. I’r dwyrain mae coedwig Brechfa ac i’r gorllewin Nant Gwyddil. Ar draws y ffin i’r gogledd-ddwyrain mae Mynydd Llanllwni. Mae’r ardal yn cynnwys tir ffermio, coedydd bach, bryniau sy’n codi i fwy na 350 metr uwchlaw lefel y môr, afonydd a nentydd. Mae mwyafrif y tir yn draenio i’r gogledd i Afon Teifi ond mae ardal Alltwalis i’r de o’r cefn deuddwr ac mae Nant Alltwalis yn llifo i Afon Tywi.

Prif economi’r ardal yw amaethyddiaeth ond hefyd mae nifer o fusnesau bach. Mae rhai preswylwyr yn teithio i weithio yn y trefi cyfagos e.e. Caerfyrddin neu Lanbedr Pont Steffan. Mae’r ardal yn cynnwys 6 phentref sef Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-Arth, New Inn a Phencader. Mae mwyafrif y poblogaeth yn medru Cymraeg ac mae gan yr ardal hanes cyfoethog. Rydym ni’n gobeithio y byddwch chi’n gweld ein gwefan o ddiddordeb, ac os oes gennych unrhyw sylwadau, defnyddiwch y ffurflen ar-lein ar y dudalen Cysylltwch â Ni.

 

<!–:en–>Regeneration Group meeting<!–:–><!–:cy–>Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch<!–:–>
Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch
Posted 9 diwrnod ago

Allech chi ein cefnogi ni?
Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.
Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun 21 Mai…

<!–:en–>PUBLIC MEETING & PIDA AGM<!–:–><!–:cy–>CYFARFOD CYHOEDDUS & CYFARFOD BLYNYDDOL<!–:–>
CYFARFOD CYHOEDDUS & CYFARFOD BLYNYDDOL
Posted 18 diwrnod ago

CYFARFOD CYHOEDDUS & CYFARFOD BLYNYDDOL
<!–:en–>Spring Clean Up 2017<!–:–><!–:cy–>Glanhau Gwanwyn 2017<!–:–>
Glanhad y Gwanwyn 2018
Posted 34 diwrnod ago

Cynhelir glanhad y gwanwyn yn y pentref ddydd Sadwrn 7fed Ebrill, i ddechrau am 10 y bore o’r Pafiliwn lle y gellir cael menig, ffonau codi, bagiau ayyb. a’u dychwelyd…

<!–:en–>Pencader Improvement & Development Association<!–:–><!–:cy–>Cymdeithas Gwelliant a Datblygu Pencader<!–:–>
Cymdeithas Gwelliant a Datblygu Pencader
Posted 34 diwrnod ago

Mae y pwyllgor uchod (ynghyd a phwyllgor y Carnifal) yn bwriadu cynnal Cyfarfod Cyhoeddus yn y Pafiliwn nos Fercher Ebrill 18ed am 7.30y.h.
Bydd hyn i drafod y datblygiad bosib o…

Stampiau wedi eu defnyddio
Stampiau wedi eu defnyddio
Posted 37 diwrnod ago

Mae Sefydliad Cenedlaethol y Deillion yn ailgylchu stampiau Prydeinig a Thramor. Gwerthir wrth bwysau gan amlaf.
Disgwylir derbyn £10 y kilo am stampiau Prydeinig a £15 am stampiau tramor.
Mae’r arian a…

<!–:en–>Next Event Local History Club<!–:–><!–:cy–>Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol<!–:–>
Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol
Posted 50 diwrnod ago

Clwb Hanes Lleol
Y siaradwyr gwadd nesaf yng Nghlwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf fydd fel a ganlyn –
Mawrth 8fed – Bydd Mr Lloyd Jones, Ystrad Dewi, Llanio, yn trafod hanes…

PreviousNext