Archifau

Categorïau

free counters

Croeso

Croeso i wefan Pencader a’r Cylch

Mae’r tudalennau canlynol yn rhoi gwybodaeth am ein cymuned yn cynnwys y pentrefi Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-Arth, New Inn a Phencader.

Pencader a’r cylch yw ardal Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-Arth. Mae e wedi ei leoli yng ngogledd Sir Gaerfyrddin yng Ngorllewin Cymru. Afon Teifi yw’r ffin ogleddol a’r ffin ddeheuol yw ychydig i’r de o Nant Alltwalis. I’r dwyrain mae coedwig Brechfa ac i’r gorllewin Nant Gwyddil. Ar draws y ffin i’r gogledd-ddwyrain mae Mynydd Llanllwni. Mae’r ardal yn cynnwys tir ffermio, coedydd bach, bryniau sy’n codi i fwy na 350 metr uwchlaw lefel y môr, afonydd a nentydd. Mae mwyafrif y tir yn draenio i’r gogledd i Afon Teifi ond mae ardal Alltwalis i’r de o’r cefn deuddwr ac mae Nant Alltwalis yn llifo i Afon Tywi.

Prif economi’r ardal yw amaethyddiaeth ond hefyd mae nifer o fusnesau bach. Mae rhai preswylwyr yn teithio i weithio yn y trefi cyfagos e.e. Caerfyrddin neu Lanbedr Pont Steffan. Mae’r ardal yn cynnwys 6 phentref sef Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-Arth, New Inn a Phencader. Mae mwyafrif y poblogaeth yn medru Cymraeg ac mae gan yr ardal hanes cyfoethog. Rydym ni’n gobeithio y byddwch chi’n gweld ein gwefan o ddiddordeb, ac os oes gennych unrhyw sylwadau, defnyddiwch y ffurflen ar-lein ar y dudalen Cysylltwch â Ni.

 

<!–:en–>Next Event Local History Club<!–:–><!–:cy–>Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol<!–:–>
Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol
Posted 2 diwrnod ago

Clwb Hanes Lleol
Bydd Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf yn ail-ddechrau’i gyfres o sgyrsiau a chyflwyniadau yn yr Hydref.
Byddwn ni’n cwrdd ar Hydref 4ydd, Tachwedd 1af a Thachwedd 29ain.
Bydd y…

<!–:en–>Pencader Women’s Institute<!–:–><!–:cy–>Sefydliad y Merched Pencader<!–:–>
Merched y Wawr Pencader a’r Cylch
Posted 2 diwrnod ago

Mae Merched y Wawr yn cyfarfod mewn gwahanol leoliadau yn yr ardal yn ystod y flwyddyn. Eleni byddwn yn dathlu 50 mlynedd ers sefydlu’r gangen.
I ddechrau rhaglen y flwyddyn byddwn…

<!–:en–>Autumn Clean Up<!–:–><!–:cy–>Glanhau'r Hydref<!–:–>
Glanhau’r Hydref
Posted 5 diwrnod ago

Cynhelir “Glanhau pentref” yr Hydref ddydd Sadwrn 13 Hydref, i ddechrau am 10:00yb o'r Pafiliwn.

Gellir cael ffyn casglu, bagiau, menig, tabardau ac ati yn y Pafiliwn a’u dychwelyd gyda’r sbwriel…

<!–:en–>PARISH PUMP<!–:–><!–:cy–>BWRW BOL!<!–:–>
BWRW BOL
Posted 5 diwrnod ago

Medi 2018
Nid oeddwn wedi disgwyl y byddai gofyn I mi gynhyrchu adroddiad arall am fywyd y plwyf drwy fy llygaid i. Mi fyddaf felly yn gryno, a cheisiaf beidio a…

BWRW BOL
<!–:en–>Clecs Bro Cader – Spring Edition<!–:–><!–:cy–>Clecs Bro Cader – Rhifyn Gwanwyn<!–:–>
Clecs Bro Cader
Posted 6 diwrnod ago

Clecs Bro Cader Cylchlythyr cymunedol

Mae fersiwn ar-lein y rhifyn diweddaraf ar gael yma

Clecs Bro Cader
Parti Pwmpen
Parti Pwmpen
Posted 22 diwrnod ago

Parti Pwmpen
PreviousNext