Archifau

Categorïau

free counters

Croeso

Croeso i wefan Pencader a’r Cylch

Mae’r tudalennau canlynol yn rhoi gwybodaeth am ein cymuned yn cynnwys y pentrefi Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-Arth, New Inn a Phencader.

Pencader a’r cylch yw ardal Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-Arth. Mae e wedi ei leoli yng ngogledd Sir Gaerfyrddin yng Ngorllewin Cymru. Afon Teifi yw’r ffin ogleddol a’r ffin ddeheuol yw ychydig i’r de o Nant Alltwalis. I’r dwyrain mae coedwig Brechfa ac i’r gorllewin Nant Gwyddil. Ar draws y ffin i’r gogledd-ddwyrain mae Mynydd Llanllwni. Mae’r ardal yn cynnwys tir ffermio, coedydd bach, bryniau sy’n codi i fwy na 350 metr uwchlaw lefel y môr, afonydd a nentydd. Mae mwyafrif y tir yn draenio i’r gogledd i Afon Teifi ond mae ardal Alltwalis i’r de o’r cefn deuddwr ac mae Nant Alltwalis yn llifo i Afon Tywi.

Prif economi’r ardal yw amaethyddiaeth ond hefyd mae nifer o fusnesau bach. Mae rhai preswylwyr yn teithio i weithio yn y trefi cyfagos e.e. Caerfyrddin neu Lanbedr Pont Steffan. Mae’r ardal yn cynnwys 6 phentref sef Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-Arth, New Inn a Phencader. Mae mwyafrif y poblogaeth yn medru Cymraeg ac mae gan yr ardal hanes cyfoethog.

Am fwy o wybodaeth swyddogol am y ward etholiadol CLICIWCH YMA os gwelwch yn dda.

Rydym ni’n gobeithio y byddwch chi’n gweld ein gwefan o ddiddordeb, ac os oes gennych unrhyw sylwadau, defnyddiwch y ffurflen ar-lein ar y dudalen Cysylltwch â Ni.

<!–:en–>Country Music Event<!–:–><!–:cy–>Digwyddiad Cerddoriaeth Gwlad<!–:–>
Noson Cerddoriaeth Gwlad
Posted 21 diwrnod ago

Noson Cerddoriaeth Gwlad
<!–:en–>Regeneration Group meeting<!–:–><!–:cy–>Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch<!–:–>
Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch
Posted 13 awr ago

Allech chi ein cefnogi ni?
Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.

Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun 18fed Mawrth…

<!–:en–>Next Event Local History Club<!–:–><!–:cy–>Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol<!–:–>
Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol
Posted 9 diwrnod ago

Mae’r tri siaradwr nesaf wedi eu trefnu gan Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf fel a ganlyn –
Mawrth 7fed - Mr Robin Huw Bowe, Telynor, Hanes y Delyn Deires (yn…

<!–:en–>WI Centenary<!–:–><!–:cy–>WI Canmlwyddiant<!–:–>
Sefydliad y Merched
Posted 2 diwrnod ago

Dechreuodd rhaglen y flwyddyn gydag araith arbennig gan Barbara Worts. Mae Barbara yn aelod o ein sefydliad. Cyn ymddeol i Bencader yn 2016 ‘roedd Barbara yn gweithio am flynyddoedd yn…

<!–:en–>ROYAL VOLUNTARY SERVICE COUNTRY CARS<!–:–><!–:cy–>GWASANAETH GWIRFODDOL BRENHINOL MODURON GWLEDIG<!–:–>
Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol Moduron Gwledig
Posted 2 diwrnod ago

Angen ymweld a’r feddygfa, cadw apwyntiad, casglu eich pensiwn neu siopa angenrheidiol.
Mae Moduron Gwledig yn weithredol unwaith eto, ac mae a’r gyfer trigolion Pencader a’r cylch sydd heb unrhyw fodd…

PreviousNext