Archifau

Categorïau

free counters

Eisteddfod Leol

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

I weld yr adroddiad ar gyfer 2018 a chanlyniadau llawn cliciwch ar y dolenni isod.

                   Adroddiad                    Canlyniadau

Cardiau Cyfarch

Regeneration Group Greeting Cards

Bydd y Tyrbin Gwynt yn effeithio derbyniad Teledu

Bydd y Tyrbin Gwynt yn effeithio derbyniad Teledu Bydd tyrbin gwynt 500 kW newydd a fydd yn 67m o uchder, yn cael ei godi cyn bo hir ar ‘Wern’ tua un filltir o Bencader, ac yn edrych dros Gwm Tyweli.

Mae adroddiad wedi cael ei gyhoeddi yn planning application W/32909 sy’n dangos y bydd lan i 30 annedd yng Nghwm Tyweli ac yn arbennig yn Llanfihangel-ar-arth, yn debyg i gael eu derbyniad Teledu Freeview ei amharu. Dyma achos bydd y tyrbin gwynt yn y llinell syth â’r trosglwyddydd Preseli.

Yn y lleoliadau hyn gallai adlewyrchiadau signal nad oedd eu heisiau, ac ymadweithiau o lafnau cylchdroi’r tyrbin gwynt amharu derbyniad Freeview. Ni ddylai teledu lloeren gael ei effeithio. Mae ymyrraeth â theledu HD yn fwy tebygol i ddigwydd.

Mae’r adroddiad yn awgrymu y gallai gwylwyr Freeview wedi eu heffeithio ddefnyddio derbyniad lloeren ddigidol i adfer eu gwasanaethau, ond nid ydy pob sianel ddaearol ar gael gan loeren ar hyn o bryd. Mae fersiynau blaenorol yr adroddiad teledu [Baseline TV Signal Survey and TV Reception Impact Assessment] yn dal ar gael i’w lawrlwytho ar wefan gynllunio Cyngor y Sir ( County Council’s Planning web site ). Mae’r newidiadau sy wedi digwydd, yn golygu y bydd gweithredwr y tyrbin, nawr dywedwyd i fod yn gwmni yn Helston, Cernyw, yn ymateb i gwynion. Bydd ymchwiliad i gwynion ac os ydynt yn ddilys, bydd y datblygwr yn ariannu’r gwaith angenrheidiol i adfer derbyniad preswylwyr. Tri mis oedd yr amser aros ond yn y ddogfen ddiweddaraf wedi’i dyddio 14/4/2016 mae hyn wedi cael ei newid nawr i 4 wythnos. Nid ydy’r newid wedi cael ei gymeradwyo eto a bydd yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Cynllunio ddydd Iau Ebrill 28ain.

Cliciwch, os gwelwch yn dda, ar y dolennau i lawrlwytho’r adroddiad lle gallwch weld map yr ardaloedd dan sylw a mwy o fanylion ar sut i gwyno.

webmaster@pencader.org.uk