Archifau

Categorïau

free counters

Goleuadau Nadolig yn y Plwyf 2016

Beirniadwyd goleuadau Nadolig ar noson yr 20fed o Ragfyr 2016, Noson wlyb ddiflas eto!!

Beth bynnag roedd y goleuadau amrywiol werth eu gweld gyda arddangosfeydd amlwg gan nifer. Ni ellir beirniadu y gystadleuaeth yma yn nhrefn teilyngdod, gan fod bob un dangos goleuadau yn ôl ei chwaeth ei hunan. Rhai bychain, mawr, llachar, gwahanol, oedd yno i’w gweld.

Wn i faint o bobl sydd yn gyrru o amgylch yr ardal i edrych ar goleuadau eraill – mae yn werth gwneud. Cymeradwyir y canlynol a llongyfarchiadau mawr iddynt am eu hymdrech i roi pleser i’r beirniaid ar noson wlyb ac oer.

PENCADER
Mr & Mrs Thomas – Taliesin
Kevin & Annette Jones – Vinette
Mr Powell – 10 Glanawmor
Mr & Mrs Whyment – Courtlands
Mr & Mrs Evans – Llwynhaf
Lisa Thurgood – Maescader
Mrs Griffiths – 5 Rhandir Wen

LLANFIHANGEL AR ARTH
Janet Davies – Cartref
Ffion Marks Valley – Lodge
Morfydd Evans – Eagle Inn

GWYDDGRUG
Deenah Thomas – 14 Bro Nantlais

ALLTWALIS
Jenny & Walter Lovell – Penrhiw

Y rhai ohonoch nad yw eich enw uchod, mae’r flwyddyn yma i chwi ymgeisio eto.

Pwy ŵyr efallai chi yn 2017?

SGW