Archifau

Categorïau

free counters

Dyddiadur Y Gymuned

Wythnosol

Dydd Sul – Oedfaon

Eglwys Santes Fair Pencader

Sul 1af – 9.30 Cymun Saesneg

2 ail Sul – 2.00 Cymun Dwyieithog

3 ydd Sul 9.30 Cymun Cymraeg

4ydd Sul Boreol Weddi Dwyieithog

5ed Sul – Cysylltwch a’r Ficer 01559384858

Eglwys Sant Mihangel, Llanfihangel-ar-Arth

Sul 1af 11.00 Cymun Dwyieithog

2 ail Sul 11.00Cymun Saesneg

3 ydd Sul 11.00 Boreol Weddi Dwyieithog

4ydd Sul Cymun Dwyieithog

5ed Sul Cysylltwch a’r Ficer 01559384858

Eglwys Sant Luc Church Llanllwni

Sul 1af : 2pm Cymun Teuluol

2il Sul : 11am Cymun Cymraeg

3ydd Sul ; 9:30am Cymun saesneg

4ydd SUl: 2pm Hwyrol, Weddi

5ed Sul 10:30 Cysylltwch a’r Ficer 01559 395415

Eglwysi Annibynnol – Suliau

Mawrth 5 – Tabernacl 10.30

Mawrth 12 – Gwyddgrug 2pm

March 26 – Tabernacl 2pm

Ebrill 2 – Capel Nonni, Llanllwni 10.30

Ebrill 9 – Gwyddgrug 10.30

Ebrill 16 – Tabernacl 10.30

Ebrill 23 – Tabernacl 10.30; Capel Nonni 2pm

Ebrill 30 April – Gwyddgrug 2pm

Mai 7 May – Rihyrsal i’r ‘Gymanfa ganu’ Tabernacl Plant 2.00, Oedolion 5.00

Mai 14 – Gymanfa ganu Gwernogle 2.00 a 5.00

Mai 21 May – Tabernacl 10.30

Mai 28 May – Tabernacl 2.00.

Ysgol Sul Tabernacl –

Cysylltwch a Haulwen Lewis 01559384279

Ysgol Sul Gwyddgrug

Cysylltwch a Marina Davies 01559 384252

Capel Salem New Inn Chapel

Sul Cyntaf y Mis – 2.00yp

Dyddiol

Cylch Meithrin, Ysgol Cae’r Felin, 8:45 – 11:45

Wythnosol

Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel ar arth

Llun: Dosbarthiadau Cymraeg 6 – 7.30

Mawrth: Karate 6 – 8.30

Mercher: Cadw’n Heini 7 — 8

Iau: JS Workout 1 – 2

Hen Gapel

Mawrth – Canolfan Deuluol, Pencader, 9:00 – 15:00

Mercher – Canolfan Deuluol, Pencader, 9:00 – 12:00

Iau – Canolfan Deuluol, Pencader, 9:00 – 15:00

Ti a Fi, Canolfan Deuluol, Pencader, 9:30 – 11:30

Undeb Credyd, Canolfan Deuluol, 15:00 – 16:00

Bob Pythefnos

Iau: 7.30-9.00 bob pythefnos, Cymdeithas Hanes, Siaradwr gwadd unwaith y mis

Misol

Y Drydedd Nos Lun

Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch, Pafiliwn, Pencader, Pencader, 19:30

Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-Arth, Yr Hen Gapel, Pencader, 7.30 Tachwedd i Mawrth, 8.00 Ebrill i Hydref.

Y Nos Lun Olaf

Merched y Wawr, Pencader a’r cylch, 7.30

Chwefror 27 – Cinio Blynyddol yn Ffostrasol.

Mawrth 27 – Ymweld a Chwmni Caws, Llanllwch

Ebrill 24 – Festri Capel Nonni, Llanllwni

Mai 22 – Bowlio Deg yng Nghaerfyrddin 6.00

Y Dydd Mawrth Cyntaf

Sefydliad y Merched, Pafiliwn, Pencader, 2.00

Yr Ail Nos Fercher

Cymdeithas Gwelliant a Datblygu Pencader,

Pafiliwn, Pencader 7.00

Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel ar arth

Mercher, Mawrth 1af – Cawl

Sadwrn Mawrth 4ydd – Eisteddfod.

Pencader

Gwener Mai 5ed – Noson Goffi – Pafiliwn

Mai 26-29 – Arddangosfa yn yr Hen Gapel

Sadwrn Awst 2 – 5ed – Wythnos Carnifal

Llanllwni

Gwener Mawrth 3 – Cyngerdd Yng Nghapel Nonni

Nos Lun Ebrill 3 – Bingo yn y Talardd

Nos Sul Ebrill 16 – Cyngerdd yng Nghapel Nonni.