Awdur: admin

Canolfan Deuluol Newyddion

‘Roedd y wibdaeth yn yr haf i Barc Manor yn wych a phawb wedi mwynhau.

Nawr fod Hydref yma mae na ysgogiadau newydd, un ohonynt yw sesiwn Dweud Stori gan Gwyneth o Menter. Ffoniwch y ganolfan am fwy o fanylion (01559 384490)

Fe fydd na ddiwrnod o Hwyl/Parti a’r Sadwrn Medi 21 ed yn Nhy Ddewi. Mae’d ddiwrnod arbennig; cysylltwch os am fynychu.

Mae’r Bwyd Cydweithredol yn parhau i fynd yn dda, archebion erbyn 12:00 pob dydd Mercher.

Mae’r Cynilo Rhwydd yn profi i fod yn llwyddiant gyda mwy a mwy yn cymryd mantais o’r cynllun. Dewch draw rhwng 2:00-3:00yp pob dydd Mawrth i gael mwy o wybodaeth.

‘Rydym yn falch datgelu ein bod wedi ennill y 3ydd wobr yn Sioe Llandysul am greu poster i hysbysebu a hyrwyddo y Sioe. Da iwan chi y tim o rhieni a gwirfoddolwyr am weithio mor galed.

Mae croeso i bawb yn y ganolfan ac ‘rydym yn edrych ymlaen i gyfarfod a theuluoedd newydd. Mae’r ganolfan ar agor 9.00 – 3.00 dydd Mawrth a dydd Iau a 9:00-12:00 a’r ddydd Mercher.

Cael gafael arnom – cod post SA39 9BP, ebost pencaderfamilycentre@btinternet.com, ffôn 01559 384490, ac yn y pentref o gyfeiriad Caerfyrddin y troad chwith cyn y siop flodau, 100 llath ymlaen ar y dde. Galwch i’n gweld unrhyw adeg dydd Mawrth a Iau 9:00yb – 3:00yp a dydd Mercher 9:00yb – 12:00yp.

Atgofion

Os oes gennych unrhyw atgofion o fywyd yn ein cymuned ac yn barod i rannu, anfonwch hwy atom i’w gyhoeddi ar y safle hwn.
Diolch yn fawr

Pencader Tunnel, Carmarthenshire Jan 2012

Report – Pencader Tunnel, Carmarthenshire Jan 2012 – UK Urban Exploration Forums.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén