Awdur: admin

Canolfan Deuluol Newyddion

Mae’r Ganolfan Deuluol Pencader at y presennol wedi croesawi nifer o deuluoedd newydd, ac mae nifer o fabanod o dan blwydd oed wedi cael mantais o’r  yfleusterau ar teithiau.

Os ydych yn newydd i’r ardal dewch atom.

Rydym ar agor ar ddydd Mawrth a Iau 9:00yb tan 3:00yp ac ar ddydd Mercher 9.00yb tan ganol dydd.

Rydym wedi lleoli yn yr Hen Gapel.

Os ydych yn dod o gyfeiriad Caerfyrddin maer’r troad ar y chwith cyn y siop flodau.

Mis diwethaf treuliasom ddiwrnod hwylus gyda ein chwaer gangen yn Llanybydder, ac edrychwn ymlaen at ei hymweliad a ni ym mis Awst.

Rydym yn caru gweld y plant yn chwarae hefo’i gilydd yn ddiogel tua allan nawr fod y tywydd yn gynhesach.

Atgofion

Os oes gennych unrhyw atgofion o fywyd yn ein cymuned ac yn barod i rannu, anfonwch hwy atom i’w gyhoeddi ar y safle hwn.
Diolch yn fawr

Pencader Tunnel, Carmarthenshire Jan 2012

Report – Pencader Tunnel, Carmarthenshire Jan 2012 – UK Urban Exploration Forums.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén