Awdur: admin

Canolfan Deuluol Newyddion

Mae’r Ganolfan Deuluol wedi cytuno ac yn hapus i wneud i fod yn leoliad i’r cynllun Undeb Credyd- “Haws Cynilo”, lle mae modd cynilo arian a benthyca am llog isel. Os angen fwy o wybodaeth, ac am ddechrau cyfrif cynilo i chi a neu ‘r teulu mae’r cynrychiolwyr yn ymweld bob dydd Mawrth 2:00yp – 3:30yp.

‘Rydym wedi ail gydio yn y cynllun Credyd Amser – lle mae modd cynilo credyd am bob awr o wasanaeth gwirfoddol. Gall y cyfrif credyd gael ei ddefnyddio yn aml safleoedd. Os oes gennych ddiddordeb galwch heibio i’n gweld.

Peidiwch anghofio am y cynllun Bwyd Cydweithredol- archebion erbyn canol dydd Mercher os gwelwch yn dda.

Mae’r haf ar ein pennau ac ni wedi trefnu gwybdaith hwyrach ym mis Awst, cadwch olwg allan!

Cael gafael arnom – cod post SA39 9BP, ebost pencaderfamilycentre@btinternet.com, ffôn 01559 384490, ac yn y pentref o gyfeiriad Caerfyrddin y troad chwith cyn y siop flodau, 100 llath ymlaen ar y dde. Galwch i’n gweld unrhyw adeg dydd Mawrth a Iau 9:00yb – 3:00yp a dydd Mercher 9:00yb – 12:00yp.

Atgofion

Os oes gennych unrhyw atgofion o fywyd yn ein cymuned ac yn barod i rannu, anfonwch hwy atom i’w gyhoeddi ar y safle hwn.
Diolch yn fawr

Pencader Tunnel, Carmarthenshire Jan 2012

Report – Pencader Tunnel, Carmarthenshire Jan 2012 – UK Urban Exploration Forums.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén