Categori: Newyddion

Cynllun Pegasus


Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd siarad â’r Heddlu ar y ffôn neu mewn person, pan mae’n nhw’n gofyn llawer o gwestiynau, gall y cynllun hwn eich helpu chi.

• Er mwyn cofrestru, galwch101 a gofynnwch am ffurflen gais PEGASUS neu ewch i www.dyfedpowys. police.uk.

• Dewiswch gyfrinair.

• Fe wnewch dderbyn torch allwedd drwy’r post ar ôl cofrestru.

• Ffoniwch yr Heddlu ar 101.

• Dywedwch “Pegasus” ac wedyn eich cyfrinair.

• Mae’n bwysig i chi ddweud a ydych chi gartref neu rywle arall.

• Yna, bydd yr Heddlu’n gwybod pwy ydych chi.

• Os ydych chi neu rywun arall mewn perygl “nawr”, cofiwch ffonio 999.

• Hefyd, gallwch ddangos eich torch allwedd Pegasus i blismon pan welwch chi fe os oes angen help.

Crowd mawr ym Mhencader - Newyddion Lleol 1956

Mae’r eitem / dudalen hon yn cael ei chyfieithu a dylai fod ar gael yn Gymraeg cyn bo hir.

Olew-Clwb

Olew Clwb

Feddau Hen Gapel

Mae yn fwriad i symud cerrig beddau sydd ym mynwent yr Hen Gapel, Pencader a’u gosod o amgylch y wal.
Mae rhai o’r gerrig yn ansefydlog, ac mae yn rhaid eu gwneud yn saff o ran diogelwch.

Page 3 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén