Wythnosol Dydd Sul Oedfaon
Eglwys Santes Fair, Pencader
1af Sul 9:30yb Cymun Saesneg
2ail Sul 2:00yp Oedfa Dwyieithog
3ydd Sul 9:30yb Cymun Cymraeg
4ydd Sul 9:30yb Boreol Weddi Dwyieithog
5ed Sul Cysylltwch â’r Ficer: 01559 384858
Eglwys Sant Mihangel, Llanfihangel-ar-Arth
1af Sul 11:00yb Cymun Dwyieithog
2ail Sul 11:00yb Cwrdd Saesneg
3ydd Sul 11:00yb Boreol Weddi Dwyieithog
4ydd Sul 2:00yp Cymun Dwyieithog
5ed Sul Cysylltwch â’r Ficer: 01559 384858
Eglwys Sant Luc, Llanllwni
1af Sul 2:00yp Cymun Teuluol
2il Sul 11:00yb Cymun Cymraeg
3ydd Sul 9:30yb Cymun Saesneg
4ydd Sul 2:00yp Hwyrol, Weddi
5ed Sul Cysylltwch â’r Ficer: 01559 384858
Ysgol Sul Eglwys Llanllwni
Cysylltwch â Meinir Evans: 01559 395699
Capel Annibynnol – Suliau
Hydref
6 Capel Nonni 2:00yp
13 Gwernogle 10:30yb & 2:00yp
20 Gwyddgrug 10:30yb
23 Tabernacle Thanksgiving Service
2:00yp & 6:00yp
27 Tabernacl 10:30yb
27 Capel Nonni 2:00yp
Ysgol Sul Tabernacl
Cysylltwch â Haulwen Lewis: 01559 384279
Ysgol Sul Gwyddgrug
Cysylltwch â Marina Davies: 01559 384252
Capel Salem, New Inn
Sul cyntaf o’r mis 2:00yp

Dyddiol
Cylch Meithrin, Ysgol Cae’r Felin 8:45-11:45yb
Wythnosol
Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel-ar-Arth
Llun Dosbarthiadau Cymraeg 6:00-7:30yh
Mawrth Karate 6:00-8:30yh
Mercher Cadw’n Heini 7:00-8:00yh
Iau JS Workout 1:00-2:00yp

Hen Gapel, Pencader
Mawrth Canolfan Deuluol 9:00-3:00yp
Ti a Fi 9:30-11:00yb
Undeb Credyd 3:00-4:00yp
Mercher Canolfan Deuluol 9:00-12:00yb
Iau Canolfan Deuluol 9:00-3:00yp

Bob Pythefnos
Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel-ar-Arth
Iau Clwb Hanes Lleol 7:30-9:00yh
Siaradwr gwadd unwaith y mis
Misol
Y Dydd Mawrth Cyntaf
Sefydliad y Merched
Pafiliwn, Pencader 2:00yp
Yr Ail Nos Fercher
Cymdeithas Gwelliant a Datblygu Pencader
Pafiliwn, Pencader 7:00yh
Y Drydedd Nos Lun
Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch
Pafiliwn, Pencader 7:30yh
Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-Arth
Hen Gapel, Pencader Tach i Maw: 7:30yh
Ebr i Hyd: 8:00yh
Y Trydydd Gwener
Bingo yn y Pafiliwn 7.30yh
Y Nos Llun Olaf
Merched y Wawr Pencader a’r Cylch 7:30yh