Diwrnod Hwyl Llanllwni

dydd Sul y 7ed o Orffennaf.

I gychwyn am 1pm yng Nghae Chwarae Llanllwni

Carnifal thema  – Hwiangerddi

  • Sesiwn Stori
  • Mabolgampau
  • Tynnu’r Gelyn
  • Gemau heb ffiniau
  • Sel Cist Ceir

 £2 ar gyfer mynediad (plant cynradd am ddim)

Lot of hwyl a sbri.

 Elw y dydd i’w rhannu rhwng Cffi Llanllwni, Cylch Meithrin Llanllwni, a Cymdeithas a Rhieni Ysgol Llanllwni.  Diolch i Gyngor Bro Llanllwni am noddi y gwobrau.