Os ydych yn cael unrhyw fath o broblem wrth ddefnyddio llwybr troed yn ardal Llanfihangel-ar-arth, hysbyswch y Cyngor Sir os gwelwch yn dda.

CYSYLLTU Â’R CYNGOR SIR

Dylai pob cwyn neu gais am wybodaeth yn ymwneud â gwaith Cynnal a Chadw

ar Lwybrau Troed a Llwybrau Ceffyl yn Sir Gaerfyrddin gael ei anfon nawr at

prowmaintenance@carmarthenshire.gov.uk

Dylai unrhyw gwestiynau o gyfraith gael eu hanfon at prow@carmarthenshire.gov.uk

A dylai unrhyw gwestiynau yn ymwneud â Phafinau, Culffyrdd Agored i Bob Traffig, Ffyrdd Mawr neu Heolydd Annosbarthedig gael eu hanfon at yr Adran Amgylchedd:

TSHighwaysCarmarthen@carmarthenshire.gov.uk

TSHighwaysGlanaman@carmarthenshire.gov.uk

TSHighwaysLlanelli@carmarthenshire.gov.uk

I ddarganfod nifer yr Hawliau Tramwy dan sylw, gallwch eu edrych ar wefan y Cyngor

Fy un agosaf – Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Yna dewch o hyd i’r hawliau tramwy â phroblem ar y map – cliciwch arnynt a byddant yn rhoi’r rhif i chi.

MWY O WYBODAETH AM LWYBRAU TROED

Ramblers Association – Rights of Way Knowledge Portal

Protecting our pathways

Mwy o wybodaeth am ‘Cyfraith Llwybrau Troed’

Adrodd problem llwybr troed neu fynediad tir – Pathwatch-nodweddion llwybr adroddiad a phroblemau

Cyfoeth Naturiol Cymru

Tŷ Cambria 29 Heol Casnewydd Caerdydd CF24 0TP

Ymholiadau cyffredinol: 0300 065 3000 (Llun – Gwen, 8am – 6pm)

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Fforwm Mynediad Sir Gaerfyrddin