Dechreuwn y flwyddyn newydd gyda chyfarchion i holl ddefnyddwyr y Ganolfan ac i deuluoedd sydd eto heb gymryd mantais o beth sydd gan y Ganolfan Deuluol i gynnig.

Fel mae hwn yn mynd i’w argraffu, mae gennym wibdaith i weld cyflwyniad byw o’r Dywysoges Gysglyd yn Neuadd Goffa Burry Port, ac ‘rydym yn gobeithio dilyn hyn gyda rhagor o deithiau drwy gydol y flwyddyn.

Mae ein teithiau yn costio y lleiafswm i ddefnyddwyr y ganolfan ac os ydych yn gwybod am unrhyw un fydde yn elwa o ambell ddiwrnod allan i lefydd o ddiddordeb cysylltwch os gwelwch yn dda.

‘Rydym yn croesawi ymweliadau unrhyw bryd, mae y ganolfan ar agor 9 tan 3 ar ddydd Mawrth a dydd Iau, ac 9 tan 12 ar ddydd Mercher.

‘Rydym yn gweithredu Co-op bwyd pob dydd Iau sydd yn caniatai lluniaeth iachus!

Peidiwch anghofio hefyd ein bod yn cynnig yn annffurfiol hyforddiant ac ymarfer cyfrifiaduron. Os oes unrhywun am wirfoddoli plis cysylltwch. Manylion yn y Dyddiadur Cymunedol.