Aeth y Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd yn ddiweddar yn dda.

Mae yr amser yma o’r flwyddyn yn cynyddu mewn prysurbeb gyda Gwerthiant ben bwrdd y Nadolig, gwibdaith i Burry Port i weld Cinderela a y teithiau siopa Nadolig arferol.

Fydd Sion Corn yn ymweld ar Rhagfyr 12ed ac ‘rydym yn edrych ymlaen, ac yn bwysicach byth dymunwn Nadolig Llawen i bawb sydd yn ymweld ar ganolfan. ‘Rydym yn edrych ymlaen am flwyddyn newydd cyffrous ac i groesawi nifer o deuluoedd newydd.

Gwasanaethau eraill ar gael:

  • · Bwyd cydweithredol wythnosol gyda cynnyrch ffres a rhad
  • · Cyfle i ennill Credid Amser
  • · TreUnbdeb credyd SaveEasy pob dydd Mawrth rhwng 2.00 & 3.30yp
  • · Clwb cinio wythnosol ar ddydd Iau canol dydd.
  • · Ac yn olaf Gweithdy Gwinio bore Mercher 10:00 tan amser cinio, croeso i bawb

‘Rydym ar agor Mawrth o 9.00 tan 3.00yp, Mercher 9.00 tan 12.00yb a Iau 9.00 tan 3.00yp