Oherwydd difrifwch y firws Corona gofynnir i bawb i edrych yn gyson ar tudalen gweplyfr er mwyn diweddaru. Ar hyn o bryd mae’r Ganolfan Deuluol ar agor a gofynnwn holl fynychwyr y gwasanaeth tra yma i olchi eu dwylo yn drylwyr ac yn gyson. Ar y foment mae’r holl wasanaethau gymunedol yn gweithredy, hynny yw – Cynilo rhwydd 2:00yp ar ddydd Mawrth, Clwb Gwinio 10:00yb ar ddydd Mercher a Clwb Cinio a banc Bwyd Cydweithredol ar ddydd Iau. Os fydd pobeth yn iawn fydd Gwyneth yn cynnal sesiwn poblogaidd o Ddweud Stori a sesiwn Canu ar Mawrth 31ed am 10:00yb.

. ‘Rydym ar agor Mawrth o 9.00 tan 3.00yp, Mercher 9.00 tan 12.00yb a Iau 9.00 tan 3.00yp