Mae’r Ganolfan Deuluol Pencader at y presennol wedi croesawi nifer o deuluoedd newydd, ac mae nifer o fabanod o dan blwydd oed wedi cael mantais o’r  yfleusterau ar teithiau.

Os ydych yn newydd i’r ardal dewch atom.

Rydym ar agor ar ddydd Mawrth a Iau 9:00yb tan 3:00yp ac ar ddydd Mercher 9.00yb tan ganol dydd.

Rydym wedi lleoli yn yr Hen Gapel.

Os ydych yn dod o gyfeiriad Caerfyrddin maer’r troad ar y chwith cyn y siop flodau.

Mis diwethaf treuliasom ddiwrnod hwylus gyda ein chwaer gangen yn Llanybydder, ac edrychwn ymlaen at ei hymweliad a ni ym mis Awst.

Rydym yn caru gweld y plant yn chwarae hefo’i gilydd yn ddiogel tua allan nawr fod y tywydd yn gynhesach.