Ar Ebrill 4ydd cafodd Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf sgwrs ddiddorol gan y Parch Matthew Bayman am ‘King Lear’ gan Shakespeare. Tynnodd ef ein sylw at y nifer o gyfeiriadau yn y ddrama a ddyfynnodd o’r Beibl, yn arbennig y Bregeth ar y Mynydd.

Yn anffodus doedd hi ddim yn bosibl i’r siaradwr wedi’i drefnu dod ym mis Mai. Yn obeithiol gall e fynychu yn yr hydref. Ar fyr rybudd trafododd Dr John Davies y cefndir hanesyddol i laniad y Ffrancwyr yng Ngharregwastad yn agos i Abergwaun yn 1797. Yn ystod y hanner canrif flaenorol bu nifer o derfysgoedd a llawer o anfodlonrwydd gyda’r dosbarth rheoli yng Nghymru. Y gobaith fu y byddai’r Cymry’n gwrthryfela ond cafodd pob un o’r goresgynwyr ei ddala.

Y cyflwyniad olaf y tymor hwn fydd gan Mr Owen Shiers ar Fehefin 6ed. Bydd e’n siarad am Ganu Gwerin (yn Gymraeg).

Bydd Trip Blynyddol y Clwb ar Orffennaf 13eg. Enwau i Calfin Griffiths,01559 384812, os gwelwch yn dda.

Y Garthen Mae’r Garthen nawr ar gael yn y ‘Green House’ Pencader.