Ar Fehefin 7fed cafodd Clwb Hanes Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf gyflwyniad gan Owen Shiers ar Ganeuon Gwerin Ceredigion. Un diffiniad o ganu werin ydy cerddoriaeth wedi’i throsglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth ar lafar. Roedd ef wedi defnyddio nifer o ffynonellau fel y Llyfrgell Genedlaethol yn ogystal a siarad a phobl leol. Un nodwedd o ganu gwerin yn y Sir ydy’r defnydd o’r modd eolaidd. Clywsom ni nifer o’r hen recordiadau a chanodd Owen sawl enghraifft ei fod wedi darganfod.

Mae rhaglen ar gyfer y tymor nesaf yn cael ei pharatoi ar hyn o bryd. Bydd y cyfarfod cyntaf nos Lun Hydref 10fed yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, am 7:30yh, siaradwr i’w cadarnhau.

Croeso cynnes i bawb