Ar Orffennaf 13eg aeth 15 aelod Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf ar eu taith flynyddol i ymweld â nifer o safleoedd hanesyddol, yn arbennig diwydiannol. Yn gyntaf gwelsom ni gamlas Nedd a Tennant a’r gweithfeydd tunplat yn Aberdulais. Yna aethom ni ymlaen i adfail Tŷ Aberpergwm, cartref Maria Jane Williams (1795 – 1873). Gwnaeth hi gasgliad pwysig o ganeuon Cymreig traddodiadol. Y saib nesaf oedd uwchben Hirwaun ar fynydd Rhigos lle cafodd pair o’r Oes Haearn ei ddarganfod yn Llyn Fawr. Ar ei bwys roedd Glofa Tŵr, yr olaf i gau yn yr ardal. Ymlaen wedyn i Benrhys sy’n edrych dros Gwm Rhondda Fawr, ac a oedd yn safle cysegr canoloesol. Y lle olaf i aros oedd Canolfan Dreftadaeth y Rhondda a ddangosodd hanes y diwydiant glo yn yr ardal, cyn i ni gael pryd o fwyd ar y ffordd adref. Yn sicr dydd diddorol a dymunol iawn oedd ef.

Mae’r rhaglen ar gyfer y tymor nesaf fel a ganlyn-

Hydref 10fed – bydd David Greenslade yn siarad am Swrealaeth yng Ngymru (yn Gymraeg)

Tachwedd 7fed – bydd cyflwyniad gan John Jones ar Gymeriadau a Hanes Ffair Rhos (yn Gymraeg)

Rhagfyr 5ed – Bydd Dr John Davies, Llandysul, yn trafod O.T. Jones y daearegydd enwog a aeth i Ysgol Ramadeg Pencader (yn Gymraeg)

Mae’r cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, ac yn dechrau am 7.30yh. Mynediad ydy £3 sy’n cynnwys lluniaeth a raffl. Croeso cynnes i bawb.