Ar Ionawr 3ydd cyflwynodd y Prifardd Mererid Hopwood ei merch a oedd wedi astudio ffasiynau gwallt merched yn y Canol Oesoedd. Y rhai a oedd yn sengl, oedd yn rhydd i adael eu gwallt hongian i lawr ond unwaith eu bod wedi priodi, roedd yn rhaid iddyn nhw ei orchuddio. Serch hynny daeth y gorchudd yn waith celf a phenwisgoedd wedi eu cynllunio’n gywrain. Os oedd y wraig neu’i gŵr yn ddigon cyfoethog, wedyn byddai’r gorchudd yn cynnwys aur a gemau.

 Gohiriwyd y sgwrs gan y milfeddyg ar Ionawr 31ain achos bygwth tywydd gwael.

 Ar Fawrth 7fed siaradodd Robin Huw Bowen am y delyn deires. Cafodd hi ei dyfeisio yn yr Eidal yn ystod y Dadeni ac ymestynnodd yn gyflym ar draws Ewrop. Serch hynny erbyn y pedwerydd ganrif ar bymtheg roedd hi wedi diflannu heblaw yng Ngymru lle ei bod wedi dod yn offeryn cenedlaethol. Yn wahanol i delynau eraill mae tair rhes o dannau ganddi. Mae’r ddwy allanol yn cael eu tiwnio’n unsain a’r canol yn darparu’r llonodau. Canodd Robin Bowen nifer o alawon i ddangos galluoedd unigryw y delyn hon. Mae’r tri sgwrs olaf eleni fel a ganlyn –

Ebrill 4ydd – Parch Mathew Beynon, Ficer Cei Newydd, testun i’w gadarnhau (yn Saesneg).

Mai 9fed – Bydd Mr Einon Gruffudd yn trafod y prosiect Cynefin i roi ar lein pob map degwm yng Nghymru (yn Gymraeg).

Mehefin 6ed – Bydd Mr Owen Shires yn siarad am Ganu Gwerin (yn Gymraeg).

Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, ac maen nhw’n dechrau am 7.30yh. Mynediad ydy £3 sy’n cynnwys lluniaeth a raffl.

Croeso cynnes i bawb.

Y Garthen
Mae’r Garthen nawr ar gael yn y ‘Green House’ Pencader.