Yn ei gyfarfod ym mis Hydref cafodd Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-Arth a’r Plwyf sgwrs ddiddorol gan y milfeddyg Lowri Davies. Eglurodd hi sut gallai’r cysylltiad agos rhwng y meddwl a’r corff gyfrannu at salwch yn anifeiliaid. Hefyd gallai problemau emosiynol perchnogion effeithio ar y creaduriaid o dan eu gofal.

Rhagfyr 5ed – Bydd Dr John Davies, Llandysul, yn siarad am O T Jones y daearegwr enwog a gafodd ran ei addysg ym Mhencader (yn Gymraeg).

Ionawr 9fed – Bydd Glyn Parry yn trafod y smyglwr William Owen (yn Gymraeg).

Chwefror 6ed – Radio a Theledu fydd pwnc Einion Gruffydd (yn Gymraeg).

Mawrth 5ed – John Pryce Jones, mab Pencader. Bydd Mary Thomason yn cyflwyno hanes y dyn hynod hwn (yn Saesneg).

Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, ac maen nhw’n dechrau am 7:30yh.

Mynediad ydy £3.00 sy’n cynnwys lluniaeth a raffl.

Croeso cynnes i bawb.