Mae Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf wedi dal i gynnal ei gyfres o sgyrsiau diddorol. Ym mis Ionawr dywedodd Glyn Parry wrthym am y smyglwr enwog William Owen. Cafodd ei eni yn Nanhyfer, Sir Benfro, yn 1717. Penderfynodd fod yn forwr ac ymunodd â llong yn 1731/1732. Ar ôl ychydig o flynyddoedd prynodd ei dad long fechan iddo ond fe’i collodd ar ol cael ei ddal wrth smyglo. Wedi taith i’r Caribi dechreuodd smyglo eto. Ar ôl nifer o branciau cwrddodd â James Lilley a cheisiasant ladrata yn Nanhyfer. Cafodd eu hela dros y wlad i blwyf Llanfihangel lle bu farw Lilley. Cafodd Owen ei restio a chyhuddo o ladd Lilley ac un o’r erlidwyr. Fe’i crogwyd yn 1747 yn 30 oed. Enw’r cae lle bu farw Lilley ydy Cae Lilley hyd heddiw. Mae ef ar fferm Penlan.

Ym mis Mawrth rhoddodd Einion Gruffydd sgwrs am yr Archif Ddarlledu Genedlaethol newydd sy’n cynnwys miloedd o oriau o radio a theledu. Cyflwynodd nifer o hen recordiadau am y plwyf. Un ohonynt oedd o 1978 pan dorrodd awyren y mur sŵn fel roedd yn hedfan yn isel dros Lanfihangel. Fel canlyniad cafodd llawer o ffenestri eu malu. Roedd rhaglenni am chwarae coets yn y plwyf a hefyd am Sarah Jacob.

Ebrill 23ain – bydd y Parch Canon Eileen Davies, Gwndwn yn cyflwyno “Dyma fi” (yn Gymraeg).

Mai 21ain – bydd sgwrs gan Ed Harrison ar Gerfluniaeth (in English).

Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, ac maent yn dechrau am 7:30yh. Mynediad ydy £3.00 sy’n cynnwys lluniaeth a raffl.

Croeso cynnes i bawb.