Nodiadau Natur: Mehefin

Er i’r tywydd droi, rydym wedi cael gwanwyn gogoneddus! Mae’r cloddiau’n edrych yn wyrdd a ffrwythlon, ac mae ochrau sydd heb eu torri yn llawn llygaid llo mawr a blodau’r meirch. Mae’n gardd wedi bod yn llawn cacwn, gwenyn mel a buchod coch cwta’n hedfan o flodyn i flodyn.

Mae hefyd yn bendant yn dymor y cywion bach – mae fy stoc o fwyd adar yn diflannu’n gyflym wrth i’r titw mawr, titw tomos las, adar y to a’r gwyrddbinc loddesta – alla i ddim cadw i fyny!

Seren ein gardd yw’r gwenoliaid – treuliom y dyddiau cynnes yn gwylio carfan o’r wenoliaid duon yn gwibio trwy’n gardd fel y ‘Red Arrows’, gyda blymio’n gyflym yn nawr ac yn y man i’w nyth ar ein tŷ i fwydo’u cywion swnllyd!

Roedd barcutiaid coch a bwncathod yn ymuno gyda nhw i gylchdroi’n uchel yn yr awyr, yn mwynhau’r aer cynnes – mae’n rhaid ei bod yn gwneud hynny am hwyl! Rhai o’r pethau y byddaf yn edrych allan amdanynt yn yr ychydig fisoedd nesaf bydd blodau’r ysgaw – i wneud cordial – a gwylio bysedd y cŵn yn datblygu’n dyrau gwych o borffor wrth iddynt dyfu’n uwch ac yn uwch.

Awgrym amgylcheddol: Rhowch gynnig ar wneud pwll! Gall fod yn unrhyw faint (dim ond 50 x 50 cm yw ein un ni), a gall fod yn fwced. Llenwch lestr a dŵr; dŵr glaw, os gallwch chi, a gwnewch yn siŵr bod rhywbeth ynddo (fel darn o bren) er mwyn i unrhyw greadur, fel broga, fedru dod allan.

Os gallwch, ceisiwch ddod o hyd i blanhigion pwll, a rhowch ychydig o gerrig yn y gwaelod. Yna arhoswch – cymerodd lai na diwrnod i gael ymwelwyr i symud i mewn. Peidiwch a phoeni os yw’r dŵr yn troi’n wyrdd, gadewch iddo, ac os byddwch yn tynnu unrhyw blanhigion neu ddail o’r pwll, gadewch nhw wrth y pwll am ddiwrnod cyn eu clirio i ffwrdd, er mwyn i unrhyw greaduriaid bach fedru cropian allan ac yn ol i’r dwr. Am fwy o gyngor ar greu pwll, ewch i www.rsbp.org.uk a chwiliwch am greu pwll bach.

Morgan Jones