Doedd dim cyfarfod ym mis Awst. Yn lle hynny cwrddodd yr aelodau am de prynhawn blasus yn Nhŷ Te, Cenarth. Prynhawn dymunol iawn!

Llongyfarchiadau i Barbara a enillodd y 3edd wobr am ei limrig doniol ‘Homage to Edward Lear?’ yn Sioe Sefydliadau’r Merched eleni yng Nghaerfyrddin. Enillodd Sefydliad y Merched Pencader yr ail wobr am ddod a’r mwyaf o geisiadau i’r sioe (o Sefydliadau gyda llai na 20 aelod). Da iawn pawb a geisiodd rywbeth!

Ym mis Medi croesawom ni John a Susan Macadam a siaradodd am wneud cynhyrchion croen naturiol. Mae John a Susan yn byw ym Mhrechfa. Roedden nhw’n arfer gwneud a gwerthu’u cynhyrchion eu hun. Nawr maen nhw’n dysgu pobl eraill sut i’w gwneud nhw. Maen nhw’n trefnu 10 cwrs gwahanol ar wneud cynhyrchion amrywiol fel sebon, hufen wyneb, hufen lleithr, siampŵ a chanhwyllau persawrus. Adeiladwr fu John cyn iddo ymddiddori yng ngwneud sebon ac ati,ond yn amlwg mae’r ddau’n mwynhau’u gwaith nhw nawr. Gallem ni brynu rhai sebonau gwych o waith llaw yn y cyfarfod.

Y cyfarfodydd nesaf yn y Pafiliwn: Hydref 1af: Adeiladau Peryglus – Bydd Richard Keen yn siarad am brosiectau y mae e wedi ymwneud â nhw.

Tachwedd 5ed – Cyfarfod Blynyddol

Mae croeso i chi ddod ymlaen i unrhyw un o’n cyfarfodydd ni yn y Pafiliwn ar ddydd Mawrth cyntaf y mis.