Cynhaliwyd ein cyfarfod ym mis Mehefin yn nhŷ Linda, lle gallem ni weld rhai o’i chrwbanod anwes. Dysgom ni lawer am y creaduriaid cyfareddol yma. Mae crwbanod wedi bod ar y Ddaear am 200 miliwn o flynyddoedd. Llysysorion ydyn nhw: mewn rhai mannau’r byd e.e. yr Ynysoedd Galapagos, gallan nhw dyfu i faint enfawr a byw lan i 200 mlynedd. Mae crwbanod Linda yn Ganoldirol: maen nhw’n ddigyffro iawn ac yn hoffi bwyta dannedd y llew.

Ym mis Gorffennaf aethom ni i ymweld a’r Amgueddfa Gwrwgl yng Nghenarth, lle cawsom ni sgwrs ddiddorol am y cychod syml yma. Mae cyryglau’n dyddio’n ol i wareiddiadau cyntaf y byd ac un o’r ffurfiau cyntaf o gludiant dŵr oedden nhw, wedi cael eu gwneud o ddefnyddiau ar gael yn lleol. Gwelsom ni enghreifftiau o gyryglau o wledydd gwahanol, e.e. India, Tibet, Irac, Fietnam, yr Alban, Cymru ac Iwerddon. Mae pysgota rhwyd cwrwgl yn dal i ddigwydd ar 3 afon yn Sir Gaerfyrddin – y Teifi, y Taf a’r Tywi. Ar ol cinio blasus yn yr ystafell de aethom ni i ymweld a’r arlunydd, Helen Elliott, yng Nghastell Newydd Emlyn. Siaradodd hi am ei gwaith a dangosodd ei stiwdio i ni.

Cyfarfodydd nesaf yn y Pafiliwn:

Medi 3ydd: bydd Susan Macadam yn siarad am gynhyrchion gofal croen naturiol.

Hydref 1af: Adeiladau peryglus – bydd Richard Keen yn siarad am brosiectau y mae e wedi ymwneud a nhw.

Mae croeso i chi ddod i’n cyfarfodydd ni.