Ar Ebrill 13ed i ddathlu penblwydd y gangen yn 50 oed cynhaliwyd Te Prynhawn yn neuadd yr Hen Ysgol Llanfihangel ar Arth, cafwyd prynhawn hwylus iawn. Ein gwestai gwadd oedd yr awdures Dana Edwards, merch o Bencader, bellach yn byw yn Aberystwyth. Ar ol ei hanerchiad agoriadol mwynhawyd pryd o ddanteithion blasus wedi ei baratoi gan yr aelodau. ‘Roedd y byrddau a’r sil ffenestri wedi eu haddurno yn brydferth gyda trefniant blodau yn lliwiau y mudiad.

Yn dilyn y te fe’n swynwyd yn Gymraeg gan lais hyfryd Sandie Stefanetti.

Diolch i bawb a wnaeth y prynhawn yn lwyddiant.