Tag: Event

Movin Monkeez

Sefydliad y Merched Pencader

Rydym wedi mwynhau’r ddau gyfarfod diwethaf yn fawr iawn.

Methodd ein siaradwr mis Chwefror a dod, ond cawsom sgwrs ddiddorol gan Mary am ei hen ewythr, John Pryce Jones (Wncwl Jack). Cafodd Wncwl Jack ei fagu gan ddwy fodryb ym Mhencader ac aeth i’r ysgol leol. Roedd yn glyfar iawn ac aeth ymlaen i astudio Cemeg Organig ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn ystod y Rhyfel Byd cyntaf, daeth Wncwl Jack yn Is-Lefftenant yn y Llynges, wedi’i leoli yn Orkney. Yn 1919, dychwelodd i’r brifysgol i astudio Cemeg, gan fynd ymlaen i fod yn ddarlithydd ac yna’n ymchwilydd. Ymddeolodd John Pryce Jones i Orllewin Cymru.

Yn ôl ein harfer, buom yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda chinio blasus a chyfarfod yng Ngwesty’r Porth ym mis Mawrth.

Ym mis Ebrill bydd Davina Watson yn rhoi sgwrs ar Wisgoedd o oes Fictoria.

Byddwn yn ymweld â Marchnad y Fenni gyda Bysiau Cwm Taf ym mis Mai.

Felly, mae gennym lawer i edrych ymlaen ato yn yr ychydig fisoedd nesaf!

Rydym yn cwrdd yn y Pafiliwn am 2:00pm ar ddydd Mawrth cyntaf y mis. Mae croeso i chi ddod draw.

Byddem yn falch o’ch gweld.

EISTEDDFOD LLANFIHANGEL-AR-ARTH A’R PLWYF

EISTEDDFOD

 LLANFIHANGEL-AR-ARTH A’R PLWYF

 DYDD SADWRN

 Chwefror 29 2020

yn dechrau am 10:30

 Neuadd yr Ysgol

LLANFIHANGEL-AR-ARTH

 RHAGLEN Y DYDD

 Llywyddion

Mr & Mrs Mansel Griffiths,

Anwylfan, Llanfihangel-ar-arth

 Mynediad ar y dydd – plant £1, oedolion £4, Aelodau Côr/Parti £1

 Entrance on the day – children £1, adults £4, Members of a Choir / Party £1

CLICIWCH YMA i weld y rhaglen lawn. (Word.doc)

Eisteddfod Leol

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

I weld yr adroddiad ar gyfer 2018 a chanlyniadau llawn cliciwch ar y dolenni isod.

                   Adroddiad                    Canlyniadau

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén