Gair byr gan obeithio eich bod yn cadw’n ddiogel ac yn iach yn y cyfnod rhyfedd o anodd hwn. Mae Covid 19 wedi newid ein byd ac er yr holl rhwystrmae wedi rhoi cyfle i ni fyfyrio a gweld gwerthoedd. Nifer fawr yn gorfod bod yn gaeth i’w Cartref tra bod eraill yn ddewr ac wedi gorfod mynd i’w gwaith yn ddyddiol er ein lles ninnau.

Diolch o galon i aelodau’r Gymuned sydd wedi bod yn Gwirfoddoli a chynorthwyo yn ystod y cyfnod hwn. Mae eich cyfraniad yn werthfawr a diolch yn fawr i chi gyd, rydych wedi arwain y ffordd er budd gofal ein pobl. Mae bod yn garedig i’n gilydd a chymryd yr amser i weud “Shwd mae” yn gymaint o gysur ac yn lloni calon – gallwn ni i gyd fod yn falch o’n hymdrechion er lles eraill.

Beth bynnag sydd o’n blaen yn y dyfodol rhaid cofio am y Gwasanaethau Gymunedol a’r Busnesau lleol sydd wedi bod yn asgwrn cefn ein Cymuned. Mawr hyderaf y byddwn i gyd yn parhau i gefnogi a gweld gwerth ein cyfleusterau gwerthfawr lleol a na ddylir byth eu derbyn yn ganiataol.

Wedi’r storm hon “Mi ddaw eto haul ar fryn” a byddwn ni gyd eto yn ein tro yn cael y pleser o gymdeithasu gyda’n gilydd.

Yn y cyfamser os oes angen rhywbeth arnoch cofiwch cysylltu a mi ar y rhif arferol 07792 199161 neu trwy ebost

LDaviesEvans@sirgar.gov.uk

Cofion cynhesaf a chadwch yn ddiogel.

Linda Evans (Cynghorydd)