Ym mis Ebrill ymwelom ni â Pharc Dinefwr a Thŷ Newton yn Llandeilo. Roeddem ni ychydig yn bryderus am y tywydd cyfnewidiol, ond yn ddiolchgar, roedd rhan gyntaf yr ymweliad tu mewn i un o’r ystafelloedd cwrdd yn Nhŷ Newton, lle cawsom ni sgwrs ddiddorol ar waith tyfwr coed gan Will Lewis. Rhoddodd ef amlinelliad hanes rhai o’r coed hynafol yn y Parc a disgrifiodd y clefydau, fel ‘ash die back’ sy wedi bod yr achos o filoedd o goed yn cael eu torri i lawr. Yn lwcus, pan aethom ni allan am ein taith gerdded, ymddangosodd yr haul. Gwelsom ni rai esiamplau rhyfeddol o goed. Yn ffodus, llwyddom ni osgoi’r tywalltiad nesaf achos roeddem ni’n ôl tu mewn i’r tŷ am de ac ymweliad â’r siop anrhegion.

Ym mis Mai aethom ni i Fyddfai, lle ymwelom ni â’r ganolfan gymunedol hyfryd, wedi’i hadeiladu i goffáu gwaith Meddygon Myddfai a oedd yn enwog am eu dysg lysieuol mewn amser cyn i feddygaeth fodern fod ar gael. Defnyddiom ni ystafell gwrdd yn y ganolfan am ein cyfarfod misol a mwynheuom ni de blasus ac ymweliad â’r siop anrhegion. Wedi hynny, achos bod y tywydd yn braf, aethom ni i archwilio’r pentref a’r eglwys.

Cyfarfodydd i ddod:

Mehefin 4ydd: Bydd un o’n haelodau ni, Linda Harrison, yn siarad am gadw crwbanod. Gorffennaf 2il: Taith ddydd i Genarth (Y Ganolfan Gwryglau a chinio mewn tafarn). Ymweliad â Stiwdio Helen Eliot ar y ffordd adref.

Os hoffech ymuno a ni unrhyw amser byddwn yn falch o’ch gweld.

Cynhelir y cyfarfodydd yn y pafiliwn am 2.00y. p. ar y dydd Mawrth cyntaf or Mis.