Dechreuodd rhaglen y flwyddyn gydag araith arbennig gan Barbara Worts. Mae Barbara yn aelod o ein sefydliad. Cyn ymddeol i Bencader yn 2016 ‘roedd Barbara yn gweithio am flynyddoedd yn Ysbyty Uwch Ddiogel Seiciatryddol Broadmoor, Berkshire. Mae’r ysbyty yn gofalu am gleifion sydd a salwch meddwl difrifol, rhai ohonynt fydde wedi cyflawni troseddau angerddol. Dechreuodd Barbara yno yn 1993 fel cynorthwyolwraig i’r Rheolwr ar Ysgrifennydd y Bwrdd Rheoli yr Ysbyty. Beth bynnag, cymerodd nifer o swyddi dros y blynyddoedd. Pan ddechreuodd Barbara weithio10 mlynedd ar gyfartaledd fyddai arhosiad y claf. Oherwydd gwelliant y meddyginiaeth a gofal mae hyn wedi lleihau i 5 mlynedd. Soniodd Barbara am rai o’r mesuron diogelwch ymgymerwyd gan yr ysbyty- er engraifft: cario chwibanogl, i’w chwythu os oedd angen cymorth.

Mwynhaodd Barbara ei swydd yn fawr iawn a mwynhawon ninnau wrando ar yr hanes.

Mae gennym fwy o siaradwyr diddorol a gwibdeithiau wedi eu trefnuam y flwyddyn.

Er engraifft:

Dydd Mawrth 5ed Chwefror– Bydd Ruth Lewis yn dweu wrthom sut i gadw yn ddiogel ar Cyber.

Dydd Mawrth 5ed Fawrth – Cinio Dydd Gwyl Dewi Sant yng Ngwesty’r Porth

Dydd Mawrth 2il Ebrill – Gwibdaith i Barc Dinefwr lle bydd Will Lewis “arborist” yn siarad am “Coed”. Dilynnir hyn gan “troedio yn y coed” yn y parc.

Os hoffech ymuno a ni unrhyw amser byddwn yn falch o’ch gweld.

Cynhelir y cyfarfodydd yn y pafiliwn am 2.00y. p. ar y dydd Mawrth cyntaf or Mis.