Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

Llanfihangel-ar-arth and Parish Local History Club

Rhaglen / Programme

2017 – 2018

(C) Cymraeg  (E) English  (D) Dwyieithog / Bilingual

Hydref 19eg /October 19th Noson Clwb / Club Night

Tachwedd 2il / November 2nd  Jane Davies, Gwardafolog Pontsian gynt (C)

Tachwedd 16eg / November 16th  Noson Clwb / Club Night

Tachwedd 30ain / November 30th  Mr Terry Beverton, Maesycrugiau (E)

Rhagfyr 14eg / December 14th  Noson Clwb / Club Night

Ionawr 4ydd / January 4th  Mr Tweli Griffiths, Ei Hanes a Doethuriaeth (C)

Ionawr 18fed / January 18th  Noson Clwb / Club Night

Chwefror 1af / February 1st  Mr Eifion Daniels, Sir Benfro (C)

Chwefror 15fed / February 15th  Noson Clwb / Club Night

Mawrth 8fed / March 8th  Mr Lloyd Jones, Ystrad Dewi Llanio (C)

Mawrth 22ain / March 22nd  Noson Clwb / Club Night

Ebrill 5ed / April 5th Y Parchedig Goronwy Evans, Llambed (C)

Ebrill 19fed / April 19th  Noson Clwb / Club Night

Mai 3ydd / May 3rd  Mr Rhys Mwyn (C)

Mai17eg / May 17th  Noson Clwb / Club Night

Mai 31ain / May 31st  Mererid Hopwood a Tudur Dylan Jones,Llyfr Du Caerfyrddin (C)

Mehefin 14eg / June 14th Noson Clwb / Club Night

Mehefin 28ain / June 28th Hawl i holi hanes / A chance to ask about history  (D)

Gorffennaf 14eg / July 14th  Trip Blynyddol / Annual Trip

 

Am fwy o wybodaeth / for more information, cysylltwch â / contact –

Calvin Griffiths 384812 neu/or Gerald Coles 384987