LATEST NEWS There are a number of Churches and Chapels in the Llanfihangel-ar-arth parish:

 • Church in Wales
  • St Mary’s Church Pencader
   • Vicar: Rev Bronwen Timothy Y Ficerdy, Llanfihangel-ar-Arth, SA39 9HU 01559 384858 bronwentimothy@yahoo.com
  • St Michael’s Church Llanfihangel
   • Vicar: Rev Bronwen Timothy Y Ficerdy, Llanfihangel-ar-Arth, SA39 9HU 01559 384858 bronwentimothy@yahoo.com
 • Welsh Independents
  • Tabernacle Chapel Pencader
   • Minister: Rev M. Rheinallt Davies Y Mans, Bro Annedd, Pencader, SA39 9ET 01559 384929
  • Gwyddgrug Chapel, Gwuddgrug
   • Minister: Rev M. Rheinallt Davies Y Mans, Bro Annedd, Pencader, SA39 9ET 01559 384929
 • Welsh Methodist
  • Salem Chapel, New Inn
   • Treasurer: Mary Rowlands 01559 384530
 • Welsh Baptist
  • Moriah Chapel, Pencader
   • Secretary: Gwyneth Alban 01559 384344

NEWYDDION DIWEDDARAF Mae nifer o eglwysi a chapeli ym mhlwyf Llanfihangel-ar-arth:

 • Eglwys yng Nghymru
  • Eglwys y Santes Fair Pencader
   • Ficer: Parch Bronwen Timothy
   • Y Ficerdy, Llanfihangel-ar-Arth, SA39 9HU
   • 01559 384858 bronwentimothy@yahoo.com
  • Eglwys Sant Mihangel Llanfihangel
   • Ficer: Parch Bronwen Timothy
   • Y Ficerdy, Llanfihangel-ar-Arth, SA39 9HU
   • 01559 384858 bronwentimothy@yahoo.com
 • Annibynwyr Cymraeg
  • Capel Tabernacl Pencader
   • Gweinidog: Parch M. Rheinallt Davies
   • Bro Y Mans, Annedd, Pencader, SA39 9ET
   • 01559 384929
  • Gwyddgrug Capel, Gwuddgrug
   • Gweinidog: Parch M. Rheinallt Davies
   • Bro Y Mans, Annedd, Pencader, SA39 9ET
   • 01559 384929
 • Cymraeg Methodistaidd
  • Capel Salem, New Inn
   • Trysorydd: Mary Rowlands 01559 384530
 • Bedyddwyr Cymraeg
  • Capel Moriah, Pencader
   • Ysgrifennydd: Gwyneth Alban 01559 384344