Pencader and District Regeneration Group

Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch

Please come along to the Pavilion on Saturday

13th April at 10am for the Spring Clean Up.

Helpers of all ages are needed to pick up litter etc on the main areas around the centre of the village.

All equipment is provided and there will be refreshments provided afterwards.

Plis dewch i’r Pafiliwn bore Sadwrn Ebrill 13fed

erbyn 10.00 y.b.at gyfer y Glanhau Gwanwyn.

Mae angen helpwyr o bob oedran i gasglu sbwriel ag ati yn y mannau canolog yn y pentref.

Darperir pob offer a bydd lluniaeth ysgafn a’r gael at y diwedd.