Archifau

Categorïau

free counters

RHOWCH WYBOD AM

Gwasanaethau Cyngor Sir

Mae yna lawer o nodweddion o’n hamgylchedd y mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gyfrifol amdanynt. Ni allwch ddisgwyl iddynt bennu popeth sy’n eich atgyfnerthu ond ni allant orfodi pethau nad ydynt yn gwybod amdanynt.

Felly beth am ddweud wrthynt amdano gan ddefnyddio’r dolenni isod. Os na allwch wneud y system ar-lein yn gweithio, gallwch anfon e-bost at uniongyrchol@sirgar.gov.uk, ffoniwch 01267 234567 neu hyd yn oed anfonwch neges destun at 07892 345678. Edrychwch ar y dudalen hon i gael rhagor o wybodaeth.

Byddwch yn derbyn cod cyfeirio ar gyfer eich cyfathrebu ac os daw o dan un o’r pynciau hyn, dylai fod yn sefydlog. Mae’r rhain yn gysylltiadau â’r ffurflenni ar-lein. Efallai y gofynnir i chi fewngofnodi yn gyntaf.

Nid ydynt am wastraffu amser yn hel am y broblem felly mae angen manylion clir o’i leoliad. Ar gyfer rhai categorïau, gallwch chi gynnwys llun.