Archifau

Categorïau

free counters

ARDDANGOSFA O HANES PENCADER, 26-29 MAI 2017

Apel am hen luniau ac eitemau hanesyddol

Rwyf wrthi’n paratoi arddangosfa o hanes pentref Pencader i’w chynnal dros wyl y banc, 26-29 Mai yn yr Hen Gapel, Pencader.

Am y tro cyntaf, byddwn yn arddangos y model o’r orsaf dren a’r pentref a adeiladwyd gan Peter Blair o Lechlade-on-Thames a roddwyd i’r pentref gan ei weddw rai blynyddoedd yn ôl. O ganlyniad, bydd rhan o’r arddangosfa’n canolbwyntio ar hanes y rheilffordd a’r orsaf yn y pentref, felly byddai unrhyw eitemau’n ymwneud a’r orsaf a’r rheilffordd yn wych, ond byddwn hefyd yn arddangos eitemau yn ymwneud a hanes cyffredinol y pentref.

 A oes gyda chi, neu aelodau o’ch teulu, hen luniau neu eitemau hanesyddol y gallwn eu benthyg?
 • Lluniau cyffredinol o’r pentref, yn enwedig adeiladau sydd wedi diflannu neu newid
 • Unigolion sy’n byw, neu wedi bod yn byw yn y pentref
 • Enwogion o’r ardal – cantorion, adroddwyr, beirdd …
 • Lluniau o’ch dyddiau ysgol, lluniau swyddogol, neu drip
 • Digwyddiadau mewn capel, eglwys, cymdeithas leol, carnifal, trip ysgol Sul …
 • Priodasau yn y capel neu’r eglwys
 • Lluniau neu eitemau am gymdeithasau lleol, Merched y Wawr, WI, Urdd, Scouts, côr …
 • Llyfrau, erthyglau neu gerddi gan, neu am bobl neu leoliadau
 • Memorabilia – bathodynau neu gwpanau eisteddfod, sioe ayb
 • Talebau, hysbysebion neu docynnau gan fusnesau lleol
 • Taflenni, tocynnau, posteri, hysbysebion ayb i ddigwyddiadau, cyngherddau
 • Gwybodaeth am gorau, partion canu, adrodd …

Byddaf yn sganio neu dynnu llun pob eitem, a’u dychwelyd i’w perchennog, ac yn eu harddangos ar y penwythnos. Hoffwn hefyd gael eich caniatad i lwytho’ch llun ar wefan Casgliad y Werin (www.casgliadywerin.cymru) a rhoi copi electronig o bob llun i Gymdeithas Hanes Llanfihangel-ar-arth er mwyn eu diogelu i’r dyfodol.

Os hoffai’ch cymdeithas leol, capel neu eglwys drefnu arddangosfa fach eich hunain am hanes eich mudiad, rhowch wybod.  Gallaf eich cynorthwyo i sganio’r eitemau os oes angen.

Os oes gennych eitemau, neu am gynnig help, cysylltwch a

Morfudd Jones, Erwhir, Pencader

morfuddnia@gmail.com

07989520667 ar ôl 7pm

neu ffoniwch Fioled ar 07791146562