Archifau

Categorïau

free counters

ARDDANGOSFA O HANES PENCADER

ARDDANGOSFA O HANES PENCADER

yn cynnwys model o’r orsaf drȇn a’r pentref

ac eitemau ychwanegol a ddaeth i law yn ystod yr arddangosfa ym mis Mai

Yr Hen Gapel, Pencader

22-23 Gorffennaf / July 2017 (10am-4pm)

 

Mynediad/ Entry: £2      Plant am ddim

Oes gyda chi luniau neu eitemau am Bencader, y pentref, digwyddiadau, pobl, tripiau, priodasau, clybiau, neu femorabilia?. Dewch a nhw i’r Hen Gapel yn ystod y penwythnos i’w diogelu ac er mwyn rannu’ch atgofion a dysgu mwy am y pentref. Byddaf yn sganio pob eitem, a gyda’ch caniatád, yn eu llwytho i wefan Casgliad y Werin: (www.casgliadywerin.cymru) ac yn rhoi copi electronig o bob llun i Gymdeithas Hanes Llanfihangel-ar-arth er mwyn eu diogelu i’r dyfodol.

 

Noddwyd gan : Pwyllgor yr Hen Gapel, Cronfa Budd Cymunedol Fferm Wynt Statkraft Alltwalis, Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-arth

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â

 Morfudd on 07989 520667       e-bost – morfuddnia@gmail.com