Archifau

Categorïau

free counters

Canolfan Deuluol Newyddion

Mae Canolfan Deuluol Pencader ar agor drwy gydol yr haf, gyda gwibdaith wedi bod i Fferm Ffoli eisoes, a gwibdaith wedi ei drefnu i canolfan chwarae plant yn Llanelli. Rhowch wybod os hoffech i fynd. Bydd gwerthu bwyd yn dechrau eto ar ddydd Iau Medi 7fed. Os hoffech archebu bag o ffrwythau neu llysiau sydd yn £3 y bag rhowch wybod erbyn canol dydd Merched y 6ed.

Ym mis Medi gobeithir dechrau cyrsiau dechrau dysgu Cymraeg i oedolion a’u plant a drefnir gan Hafan Cymru. Gobeithir hefyd i ddechrau ymarferion defnyddio Cluniaduron, gan fod Statkraft wedi cytuno i ariannu prosiect yma.

Cynhelir cyfarfod blynyddol am 12.30 ar Hydref 3ydd, ac anogwn cynifer o bobl a phosib i ddod i gefnogi. Bydd lluniaeth ysgafn i bawb.

Cefnogwch eich Ganolfan Deuluol Lleol. 01559384490