Archifau

Categorïau

free counters

Canolfan Deuluol Newyddion

Yn dechrau ar Ddydd Mercher Mehefin 6ed rydym yn dechrau grŵp cyfyngedig newydd ar gyfer oedolion dros 40 sydd yn gofalu am blant mewn rhyw fodd neu gilydd. Efallai eich bod yn: rheini, mamgu neu tadcu, gofalwr, modryb neu ewythr. Byddem yn hoffi rhoi croeso ichi a’r plant a’ch gwahodd i sesiwn GYFYNGEDIG/ GAEEDIG ac ymuno mewn gweithgareddau a chael cwpanaid o de rhwng 9 a 12.

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am wirfoddolwyr cymwys , sydd yn barod i’n cynorthwyo, mewn tair ffordd yn y Ganolfan Deulu. Cynorthwyo gyda phrosiect garddio ( dwy awr yr wythnos ar fore Dydd Mawrth) cynorthwyo gyda’r siop fwyd gydweithredol. /Food co- operative.(dwy awr yr wythnos ar fore Dydd Iau yn dechrau ym mis Hydref) ynghyd a rhywun i gynorthwyo gyda’r glanhau ( dwy awr yr wythnos ar brynhawn Dydd Mercher/Iau ) Os oes gennych ddiddordeb ymgeisiwch drwy gysylltu gyda CGG sir Gâr gwefan (Carmarthenshire.volunteering-wales.net)

Rydym yn trefnu neilltuo ychydig oriau yr wythnos ar fore Mawrth gogyfer a’r rheiny fyddai’n hoffi defnyddio ein gliniadur ar gyfer ymchwilio am swyddi, ymchwilio am bob math o fudd- daliadau ac addysg (CV, ymchwilio ac yn y blaen) Ni fydd ar gael i’w ddefnyddio ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol, chwarae gemau na phrynu ar lein. Os nad ydych yn sicr, gofynnwch i’r staff am gadarnhad. Ffoniwch 01559 384490 os oes gennych ddiddordeb.