Archifau

Categorïau

free counters

Canolfan Deuluol Newyddion

Mae yn dda gennym ddweud fod yn ganolfan deuluol ym Mhencader , yn awr yn llawn gweithgarwch unwaith eto yn dilyn y llifogydd 2016. Mae yn wir flin gennym fod Elaine yn ein gadael i ddatblygu ei addysg drwy ddilyn Cwrs Gradd ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin.

Er hynny croesawn Zoe Venables fel cefnogwr Gweithiwr Chwarae Teuluol. Byddwn yn cynnal cwrs i’r rhieni yn y misoedd nesaf, a elwir yn ‘Y blynyddoedd Anhygoel” a medrwch gofrestru am hwn nawr, gyda dim ond lle i wyth oedolyn. Darperir gofal plant, a bydd y cwrs yn rhedeg am o leiaf wyth wythnos, am ddwy awr y sesiwn ar dydd Mawrth neu ddydd Mercher. Mae yn rhad, rhowch wybod os hoffech fynychu’r cwrs yma.

Mae CBSA – Canolfan Buses a Gweithredu Cymdeithasol yn cynnal cyrsiau i oedolion at brynhawn dydd Iau am tua 1.30 y prynhawn, ac yn canolbwyntio ar pob agwedd ar hydwythder angenrheidiol yn y Bywyd Modern. Rhowch wybod os hoffech ymuno a’r cwrs yma.

I orffen, eich atgoffa fod y Gwerthu Bwyd yn dal i ffynnu, gyda’r prisiau yn dal yr un peth (£3 am fag o ffrwythau neu llysiau ffres). Rhowch wybod erbyn dydd Mercher os am archebu, ac os am cludiant i’ch cartref. 01559 384490