Archifau

Categorïau

free counters

Canolfan Deuluol Newyddion

Dymuna Staff Canolfan Deuluol Pencader ddymuno Nadolig Llawer i’r ffrindiau i gyd ar yr amser yma o’r flwyddyn. Mae’r flwyddyn yma wedi hedfan ac yn ddisymwth mae yn Nadolig. Cynhelir ein cinio Nadolig ar 7fed Rhagfyr, parti Nadolig ar Rhagfyr 14eg pan fydd Sion Corn I ymweld. Bydd y Canolfan yn cau i’r cyhoedd ar
Rhagfyr 14eg, er bydd y gwerthiant bwyd fel arfer ar Rhagfyr 21ain, ein diwrnod diwethaf cyn y toriad Nadolig.

Byddwn yn ail agor ar Ionawr 8fed 2018.

NADOLIG LLAWEN

Cefnogwch eich Ganolfan Deuluol Lleol. 01559384490