Archifau

Categorïau

free counters

Rheilffordd

Ehangu’r system rheilffordd yn y 19eg ganrif ddaeth newidiadau mawr i’r ardaloedd lle cafodd gorsafoedd eu hadeiladu. Roedd gorsaf fawr ac iard ym Mhencader am ei fod i’r de o’r gyffordd lle fforchiodd y trac ag un yn arwain i’r gorllewin i Gastell Newydd Emlyn a’r llall i’r gogledd tuag at Lanbedr Pont Steffan ac ymlaen i Aberystwyth.

Yn Llanfihangel-ar-arth  aeth y llinell drwy’r twnnel o dan y ffordd. I’r de o’r twnnel roedd gorsaf a adeiladwyd yn 1869. Yr enw gwreiddiol oedd Cross Inn, Llanfihangel. Cafodd ei ailenwi fel ‘Newquay Road’ yn 1874 ac yn 1916 ‘Bryn Teifi’.

Mae llwyfan a rhan trac yr orsaf wedi cael eu clirio a gallan nhw gael eu gweld o Fro’r Orsaf.

Model o’r  orsaf ac iard  ym Mhencader wedi cael ei roi i’r pentref, isod rai lluniau o’r model.

 Dolennau i wefan ‘Disused Stations’ gyda llawer o wybodaeth a lluniau

Pencader

Pencader Junction

Llandysul

[Dangos fel sioe sleidiau]