Archifau

Categorïau

free counters

Llandysul a Pont-Tyweli Penwythnos Gerdded

Dydd Gwener 28ain, 29ain a 30ain Medi 2018

Dyma’r drydedd flwyddyn y cynhelir penwythnos gerdded, sy’n cael ei redeg gan grwp Croeso Cerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen. Mae 8 o deithiau cerdded eleni yn dechrau gyda thaith gerdded hanes lleol o amgylch Pont-Tyweli ar nos Wener. Ceir taith gerdded gweithgareddau teuluol mewn coetir ynghyd â thaith gerdded wedi’i hanelu at ddysgwyr Cymraeg o bob gallu ynghyd â theithiau cerdded amrywiol o ran hyd a sgil mewn coetir, dyffrynnoedd afon a’r llwybr arfordirol.

Ar nos Sadwrn bydd twmpath gyda Erwyd Howells a Bryan Jones yng Ngwesty’r Porth, Llandysul, am 8:00yh, mynediad £4.00. Croeso i bawb. Mae’r penwythnos yn gorffen gyda te Cymreig yng Ngwesty’r Porth o 4:00pm sy’n rhad ac am ddim i gerddwyr gyda thocyn, neu £5.00 y pen os nad yn cymryd rhan mewn teithiau cerdded. Ffoniwch 01559 362202 i archebu.

Mae’r teithiau cerdded yn costio £4.00 y pen os wedi archebu ymlaen llaw neu £5.00 ar y diwrnod. Ni chodir unrhyw dâl ar gyfer plant dan 16. Mae pris y teithiau cerdded yn cwmpasu holl weinyddiaeth a thrafnidiaeth lle bo angen. Dyddiad cau ar gyfer archebu fydd 14eg mis Medi. Cefnogir penwythnos gan Cyngor Cymuned Llandysul a Trefnidiaeth Cymunedol Dolen Teifi.

Am fanylion llawn, gweler y wefan www.llandysulponttyweli. co.uk.