Archifau

Categorïau

free counters

Llyfr Newydd

Mae Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf yn estyn gwahoddiad cynnes i
lansiad llyfr newydd ar hanes
Trydaneiddio Dyffryn Teifi a’r fro 1914 – 2017
gan Calfin Griffiths
yng Ngwesty’r Porth, Llandysul, 7yh, nos Wener Tachwedd 23ain 2018.
Bydd arddangosfa o’r hanes ar agor yng Ngwesty’r Porth rhwng 3yp a 9yh.
Bydd copïau’r llyfr ar gael i’w prynu am £12 yr un.