Archifau

Categorïau

free counters

Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol

Clwb Hanes Lleol

Bydd Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf yn ail-ddechrau’i gyfres o sgyrsiau a chyflwyniadau yn yr Hydref.

Byddwn ni’n cwrdd ar Hydref 4ydd, Tachwedd 1af a Thachwedd 29ain.

Bydd y siaradwyr a’u testunau’n cael eu cadarnhau’n nes ymlaen a bydd y manylion ar www.pencader.org.uk.

Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, am 7:30yh. Mynediad fydd £3.00 a fydd yn cynnwys lluniaeth a raffl.

Croeso cynnes i bawb.