Archifau

Categorïau

free counters

Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol

Clwb Hanes Lleol

Mae’r tri cyfarfod nesaf wedi eu trefnu gan Glwb Hanes Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf fel a ganlyn

Ionawr 4ydd – Mr Tweli Griffiths, ei Hanes (yn Gymraeg). Magwyd Tweli Griffiths, y darlledwr

adnabyddus, ym Mhencader.

Chwefror 1af – Mr Eifion Daniels, Sir Benfro, pwnc i’w gadarnhau (yn Gymraeg).

Mawrth 8fed – Mr Lloyd Jones, Ystrad Dewi, Llanio, yn trafod y Ffatri Laeth yn Llanio (yn Gymraeg).

Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, i ddechrau am 7.30yh. Mynediad £3 sy’n cynnwys raffl a lluniaeth.

Croeso cynnes i bawb.