Archifau

Categorïau

free counters

Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol

Mae’r tri siaradwr nesaf wedi eu trefnu gan Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf fel a ganlyn –

Mawrth 7fed - Mr Robin Huw Bowe, Telynor, Hanes y Delyn Deires (yn Gymraeg)

Ebrill 4ydd – Y Parch Matthew Baynham, Ficer Cei Newydd, testun i’w gadarnhau (yn Saesneg)

Mai 9fed -  Mr Einion Gruffudd o Gynefin (yn Gymraeg). Cynefin oedd prosiect i adnewyddu a digideiddio pob map y degwm yng Nghymru a sicrhau y cafodd miloedd o enwau lleoedd eu cadw am y dyfodol.

Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, ac maen nhw’n dechrau am 7.30yh.

Mynediad ydy £3.00 sy’n cynnwys lluniaeth a raffl.

Croeso cynnes i bawb.