Archifau

Categorïau

free counters

Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol

Clwb Hanes Lleol

Bydd Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf yn ail-ddechrau’i gyfres o sgyrsiau a chyflwyniadau yn yr Hydref.

Byddwn ni’n cwrdd ar  Tachwedd 1af a Thachwedd 29ain.

Tachwedd 1af – bydd Nigel Callaghan, Tre’r Ddôl, yn siarad am Dafarndai Siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin (yn Gymraeg).

Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, am 7:30yh.

Mynediad fydd £3.00 a fydd yn cynnwys lluniaeth a raffl.

Croeso cynnes i bawb.