Archifau

Categorïau

free counters

Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol

Clwb Hanes Lleol

Y siaradwyr gwadd nesaf yng Nghlwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf fydd fel a ganlyn –
Mawrth 8fed – Bydd Mr Lloyd Jones, Ystrad Dewi, Llanio, yn trafod hanes y ffatri laeth yn Llanio (yn Gymraeg)
Ebrill 5ed – Y Parchedig Goronwy Evans, Llanbed, testun i’w gadarnhau.
(yn Gymraeg)
Mai 3ydd – Mr Rhys Mwyn, testun i’w gadarnhau. (yn Gymraeg)
Mai 31ain – Dr Mererid Hopwood a Mr Tudur Dylan Jones yn siarad am Lyfr Du Caerfyrddin (yn Gymraeg)
Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, i ddechrau am 7.30yh.

Mynediad £3 sy’n cynnwys lluniaeth a raffl. Croeso cynnes i bawb.