Archifau

Categorïau

free counters

Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol

Clwb Hanes Lleol

Mae Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf yn paratoi blwyddyn arall o sgyrsiau a chyflwyniadau.

Cynhelir y dair cyntaf at Hydref 5ed, Tachwedd 2il a Tachwedd 30ain. Bydd manylion ar gael yn gynnar yn yr Hydref.

Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, am 7.30yh. Mynediad yw £3 sy’n cynnyws lluniaeth a raffl.

Croeso cynnes i bawb.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch, os gwelwch yn dda, â Calfin Griffiths, 384812, neu Gerald Coles, 384987.