Archifau

Categorïau

free counters

Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol

Clwb Hanes Lleol

Mae’r sgyrsiau nesaf wedi eu trefnu gan Glwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf fel a ganlyn –
Mawrth 16eg – Mr Greg Wyn, Bargyfreithiwr, yn siarad am Achosion rhyfedd o streic (yn Gymraeg)
Ebrill 20fed – Dr John Davies yn siarad am y Mabinogi a Dyffryn Teifi (yn Gymraeg)
Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, i dechrau am 7.30yh. Mynediad yw £3 sy’n cynnwys lluniaeth a raffl.

Croeso cynnes i bawb.