Archifau

Categorïau

free counters

Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol

Clwb Hanes Lleol

Mae’r sgyrsiau nesaf wedi eu trefnu gan Glwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf fel a ganlyn –

Cynhelir y sgwrs olaf yn rhaglen eleni at Fehefin 15fed pan fydd noson ‘Yng nghwmni Gwenyn’ (John Wigli) (yn Gymraeg).

Cynhelir Taith Flynyddol y Clwb ddydd Sadwrn Gorffennaf 15fed. Am fwy o fanylion ac i logi lle cysylltwch â Calvin Griffiths, 384812, os gwelwch yn dda.

Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, i dechrau am 7.30yh. Mynediad yw £3 sy’n cynnwys lluniaeth a raffl.

Croeso cynnes i bawb.