Archifau

Categorïau

free counters

Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol

Mae Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf wedi trefnu’r sgyrsiau canlynol yn ystod y gaeaf -
Tachedd 29ain – Bydd Mr Glyn Jones, Glantwely fach, Pencader, yn siarad am yr hen ffordd o fyw (yn Gymraeg).
Ionawr 3ydd – Bydd Y Prifardd Mererid Hopwood, Llangynnwr, yn diddanu’r gynulleidfa (yn Gymraeg).
Ionawr 31ain – Bydd sgwrs gan Mrs Lowri Davies, Milfeddyg, am hen feddiginiaeth ac acubigo (yn Gymraeg).
Mawrth 7fed – Bydd Mr Robin Huw Bowen, Telynor, yn trafod Hanes y Delyn Deires (yn Gymraeg).
Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol,

Llanfihangel ac maen nhw’n dechrau am 7:30yh.
Mynediad ydy £3.00 sy’n cynnwys lluniaeth a raffl.
Croeso cynnes i bawb.