Archifau

Categorïau

free counters

Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol

Clwb Hanes Lleol

Cynhelir sesiwn olaf y tymor hwn nos Iau Mehefin 28ain pan fydd cyfarfod dwyieithog â’r teitl ‘Hawl i holi hanes’.

Dyma fydd cyfle i bobl ofyn cwestiynau am hanes y plwyf a Chymru a bydd panel yn ceisio ateb. Bydd y sesiwn yn dechrau am 7.30yh yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel.

Mynediad fydd £3 sy’n cynnwys raffl a lluniaeth.

Ar Sadwrn Gorffennaf 14eg bydd y Clwb yn cael y Trip Blynyddol.

Mwy o fanylion oddi wrth Calfin Griffiths, 384812.