Archifau

Categorïau

free counters

Cymdeithasau

<!–:en–>Spring Clean Up 2017<!–:–><!–:cy–>Glanhau Gwanwyn 2017<!–:–>
Glanhau’r Hydref 2017
Posted 40 diwrnod ago

Cynhelir “Glanhau pentref” yr Hydref ddydd Sadwrn 14 Hydref, i ddechrau am 10.00 y bore o'r Pafiliwn. Gellir cael ffyn casglu, bagiau, menig, tabardau ac ati yn y Pafiliwn a’u…

Glanhau’r Hydref 2017
<!–:en–>FUN GARDEN AND CRAFT SHOW<!–:–><!–:cy–>SIOE HWYL ARDD A CHREFFT<!–:–>
SIOE HWYL ARDD A CHREFFT
Posted 45 diwrnod ago

GRŴP ADFYWIAD PENCADER A’R CYLCH
 *********************

SIOE HWYL ARDD A CHREFFT
*********************
PAVILION
PENCADER
*********************

DYDD SADWRN 9 MEDI 2017
*********************
Tâl mynediad: - 40c yr eitem, 20c i blant, yn daladwy ar y dydd
 Drysau ar agor i’r cyhoedd…

<!–:en–>Regeneration Group meeting<!–:–><!–:cy–>Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch<!–:–>
Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch
Posted 46 diwrnod ago

Allech chi ein cefnogi ni?
Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.
Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun Hydref 16eg…

<!–:en–>Family Centre news<!–:–><!–:cy–>Canolfan Deuluol Newyddion<!–:–>
Canolfan Deuluol Newyddion
Posted 46 diwrnod ago

Mae Canolfan Deuluol Pencader ar agor drwy gydol yr haf, gyda gwibdaith wedi bod i Fferm Ffoli eisoes, a gwibdaith wedi ei drefnu i canolfan chwarae plant yn Llanelli. Rhowch…

<!–:en–>CHAIRMAN’S BLOOMERS 2017 <!–:–><!–:cy–>BLODAU’R CADEIRYDD 2017<!–:–>
BLODAU’R CADEIRYDD 2017
Posted 46 diwrnod ago

Eleni yn hytrach na chynnal cystadleuaeth Gardd, bydd cydnabyddiaeth am yr ardd flaen orau a mwyaf diddorol o dan y pennawd ‘Blodau’r Cadeirydd’.

Beirniadir drwy gydol y gwanwyn, haf a dechrau…

<!–:en–>PARISH PUMP<!–:–><!–:cy–>BWRW BOL!<!–:–>
BWRW BOL
Posted 47 diwrnod ago

Medi 2017
Dywedwyd wrthyf i "fod yn fwy cadarnhaol" a "chwyno llai" felly dim mwy o sylwadau ynglŷn â chyflwr y ffyrdd, tyllau yn yr heolydd, neu hyd yn oed twmpathau…

BWRW BOL
<!–:en–>Greetings Cards<!–:–><!–:cy–>Cardiau Cyfarch<!–:–>
Cardiau Cyfarch
Posted 48 diwrnod ago

Cardiau Cyfarch
Feddau Hen Gapel
Feddau Hen Gapel
Posted 2030 diwrnod ago

Mae yn fwriad i symud cerrig beddau sydd ym mynwent yr Hen Gapel, Pencader a'u gosod o amgylch y wal.

Mae rhai o'r gerrig yn ansefydlog, ac mae yn rhaid eu…

PreviousNext