Archifau

Categorïau

free counters

Cymdeithasau

<!–:en–>Regeneration Group meeting<!–:–><!–:cy–>Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch<!–:–>
Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch
Posted 9 diwrnod ago

Allech chi ein cefnogi ni?
Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.
Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun 19 Mehefin…

<!–:en–>Family Centre news<!–:–><!–:cy–>Canolfan Deuluol Newyddion<!–:–>
Canolfan Deuluol Newyddion
Posted 82 diwrnod ago

Mae yn dda gennym ddweud fod yn ganolfan deuluol ym Mhencader , yn awr yn llawn gweithgarwch unwaith eto yn dilyn y llifogydd 2016. Mae yn wir flin gennym fod…

<!–:en–>PARISH PUMP<!–:–><!–:cy–>BWRW BOL!<!–:–>
BWRW BOL
Posted 85 diwrnod ago

Mawrth 2017
Gwynebau Newydd
’Roedd yn bleser croesawi tri aelod newydd o’r cyhoedd yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Ionawr 2017. Y tri yw Hannah Phipps, Louisa Lovell ac Ian Chapman.…

BWRW BOL
<!–:en–>Greetings Cards<!–:–><!–:cy–>Cardiau Cyfarch<!–:–>
Cardiau Cyfarch
Posted 165 diwrnod ago

Cardiau Cyfarch
Feddau Hen Gapel
Feddau Hen Gapel
Posted 1883 diwrnod ago

Mae yn fwriad i symud cerrig beddau sydd ym mynwent yr Hen Gapel, Pencader a'u gosod o amgylch y wal.

Mae rhai o'r gerrig yn ansefydlog, ac mae yn rhaid eu…

Cylch Ti A Fi Pencader
Cylch Ti A Fi Pencader
Posted 1889 diwrnod ago

Bydd Cylch Ti a Fi yn dechrau yng Nghanolfan Deulu Pencader ar ddydd Mercher Mai 2, 2012 am 9.30 am gyda Tracey.

Ar gyfer rhieni / neiniau / gofalwyr a phlant…

PreviousNext