Archifau

Categorïau

free counters

Cymdeithasau

<!–:en–>Regeneration Group meeting<!–:–><!–:cy–>Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch<!–:–>
Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch
Posted 4 diwrnod ago

Allech chi ein cefnogi ni?
Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.
Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun Gorffennaf 17eg…

<!–:en–>Family Centre news<!–:–><!–:cy–>Canolfan Deuluol Newyddion<!–:–>
Canolfan Deuluol Newyddion
Posted 8 diwrnod ago

Ar ôl llif arall mae’r Ganolfan Deuluol yn gweithredu unwaith eto, a gwahoddwn ffrindiau hen a newydd i alw. Mae cwrs diddorol i rieni yn cael ei drefnu ‘Y Blynyddol…

<!–:en–>PARISH PUMP<!–:–><!–:cy–>BWRW BOL!<!–:–>
BWRW BOL
Posted 8 diwrnod ago

Mehefin 2017
Yn dilyn yr ymchwiliad i’r twmpathau Cyflymder yn Alltwalis a’r un sengl yn New Inn, Mae’n ryddhad gweld gweithredu’n cymryd lle Mae’r un “anghyfreithlon” yn Alltwalis wedi cael ei…

BWRW BOL
<!–:en–>Spring Clean Up 2017<!–:–><!–:cy–>Glanhau Gwanwyn 2017<!–:–>
Glanhau Gwanwyn 2017
Posted 19 diwrnod ago

Ar ddydd Sadwrn Ebrill 8fedCynhaliodd y Grŵp Adfywio sesiwn “Glanhau’r Pentref”. Hwn oedd y 27ain troi hyn ddigwydd.
Roeddem yn falch gweld 4 plentyn yn ogystal ac 11 oedolyn wedi ymuno…

Glanhau Gwanwyn 2017
BLODAU’R CADEIRYDD 2017
BLODAU’R CADEIRYDD 2017
Posted 19 diwrnod ago

Eleni yn hytrach na chynnal cystadleuaeth Gardd, bydd cydnabyddiaeth am yr ardd flaen orau a mwyaf diddorol o dan y pennawd ‘Blodau’r Cadeirydd’.

Beirniadir drwy gydol y gwanwyn, haf a dechrau…

<!–:en–>Greetings Cards<!–:–><!–:cy–>Cardiau Cyfarch<!–:–>
Cardiau Cyfarch
Posted 195 diwrnod ago

Cardiau Cyfarch
Feddau Hen Gapel
Feddau Hen Gapel
Posted 1913 diwrnod ago

Mae yn fwriad i symud cerrig beddau sydd ym mynwent yr Hen Gapel, Pencader a'u gosod o amgylch y wal.

Mae rhai o'r gerrig yn ansefydlog, ac mae yn rhaid eu…

Cylch Ti A Fi Pencader
Cylch Ti A Fi Pencader
Posted 1919 diwrnod ago

Bydd Cylch Ti a Fi yn dechrau yng Nghanolfan Deulu Pencader ar ddydd Mercher Mai 2, 2012 am 9.30 am gyda Tracey.

Ar gyfer rhieni / neiniau / gofalwyr a phlant…

PreviousNext