Archifau

Categorïau

free counters

Carnifal

Rydym yn falch iawn i’ch hybysu o ddyddiad  rhagamod ar gyfer cynnal ein canifal y flwyddyn nesaf. Bydd y carnifal yn cael ei gynnal ar y Dydd Sadwrn cyntaf ym mis Awst. Gobeithiwn y bydd  hwn yn y digwyddiad  blynyddol ar y dyddiad yma. Medrwn ddatgan yn awr sut y dyrannwyd yr elw wnaethpwyd yn y carnifal eleni:-

*Ambiwlans Awyr Cymru

*Ysgol Cae’r Felin

*Cylch Meithrin Pencader

*Canolfan Deulu Pencader

*PIDA

*Neuadd yr eglwys Pencader

*Gorsaf Dân Llandysul, Ymatebwyr Cyntaf

Rydym yn ddiolchgar iawn am y gwasanaethau yma a gobeithiwn barhau iw cefnogi yn y dyfodol. Bydd y cyllid sy’n weddull yn cael ei ddefnyddio gogyfer â budd y pentre a digwyddiadau yn y dyfodol.

Rydym, fel pwyllgor yn edrych ymlaen at y digwyddiad blwyddyn nesaf ac rydym  yn annog pawb i roi eich meddyliau ar waith a rhoi gwybod inni am unrhyw welliannau yr hoffech eu gweld.  Rydym am ddiolch i bawb eto am wneud y carnifal eleni yn ddigwyddiad mor gofiadwy.