Archifau

Categorïau

free counters

Carnifal Pencader

Roedd yr haul yn disgleirio wrth i orymdaith y Frenhines cymrid lle. Cychwyn o Ddolgran, gyda pump loriau, criw tân yn arwain a Beiciau Gwaed Cymru yn gwneud eu ffordd i ysgol Cae’r Felin lle roedd Mr a Mrs Coles yn barod i feirniadu pawb oedd mewn gwisg ffansi. Gwnaeth pobl o bob oedran ymdrech wych i wisgo i fyny a mynd i mewn i ysbryd y Carnifal. Mae lluniau i’w gweld ar dudalen Facebook Pencader Carnival 2017. Enillwyd y wobr arian o £100 ar gyfer y lori orau gan tîm Cylch Meithrin gyda Sali Mali. Yn ôl ar y cae roedd nifer o stondinau, parlwr hufen iâ a llawer o weithgareddau i’r plant a oedd yn eu cadw’n brysur drwy’r dydd. Cestyll neidio, ras bynji, cwrs ymosod, chwarae meddal, chwaraeon, sorbio pêl-droed a llawer mwy. Roedd y cystadlaethau’n cynnwys paentio cerrig a gwneud chwythau gwynt. Hoffem ddiolch i’n Llywydd Ann Phillips, a dreuliodd y diwrnod yn codi arian sydd ei angen ar Cymdeithas Gwelliant a Datblygu Pencader

Dechreuodd wythnos Carnifal nos Fercher gyda noson Tippit a Cawl. Cymerodd un ar ddeg o dimau ran ac roedd yr enillwyr cyffredinol yn tîm Tipsters! Melvin Lan Ddu, Matthew Jones a Liam Gordon. Yn ail oedd y tîm Troi hi: Steve Williams, Daniel Jones a Craig Gordon.

Nos Iau, fe gofnodwyd 22 o geir ar yr helfa drysor a drefnwyd gan Darrel Jones a Jackie Wilson. Yr enillwyr oedd Keith a Mary Lewis. Yn ail oedd Emyr Morgan, Ceri Anne Morris, Catryn Bowland a Darren Horwood.

Nos Wener, bu’r plant yn mwynhau’r trelar trampolîn a’r tarw rodio. Roedd gan Grubz ddewis gwych o gigoedd gartref blasus wedi’u dynnu ar gael, a daeth â dewis arall blasus i’r Carnifal. Roedd DJ Bry ar ei orau fel arfer, gyda phawb yn dawnsio ac mewn ysbryd da. Nos Sadwrn roedd y betiau ar waith wrth i bawb gymryd rhan mewn rasio’r llygoden gyda DJ Gareth Brown yn ein difyrru drwy’r noson. Cododd yr arwerthiant gan Chris Jones £550. Diolch i bawb a roddodd eitemau i’r arwerthiant.

Dydd Sul agorodd y nefoedd ac er na gynhaliwyd y ffwty, roedd y tywydd perffaith ar gyfer hwyaid. Ymunodd y plant lleol hyd at eu pen-gliniau i dynnu’r hwyaid o’r afon ochr yn ochor a’n dalwyr proffesiynol Jono James a Carl Day.

Dechreuodd y ras 1000 hwyaid o’r bont Dôl Awel a orffen ger Siop Sglodion Pencader. Enillwyd y wobr gyntaf o £100 gan Mark Davies, yr ail wobr Elis Saunders, 3ydd, Lleucu Horwood, 4ydd Jenny Beehive. Codwyd £1000 ar gyfer Criw Ymateb Tân Cyntaf Llandysul.

Hoffai pwyllgor y carnifal ddiolch i bawb fu’n gysylltiedig â’r charnifal eleni. Y dwylo ychwanegol ar y diwrnod a chymorth gwych ein cymuned a’r cyffiniau. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi i gyd y flwyddyn nesaf x