Archifau

Categorïau

free counters

Canolfan Deuluol

Croeso i Ganolfan Deuluol Pencader

Oriau Agor:-Dydd Mawrth – 9.00-3.00 Dydd Mercher – 9.00-12.00 Dydd Iau – 9.00-3.00

Mae’r Ganolfan yn fan hwyl ffyniannus lle mae plant 0-4 oed, ac mae eu rhieni / gofalwyr, yn gallu mwynhau amgylchedd cyffrous ac ysgogol i chwarae a dysgu ynddo Mae staff y ganolfan yn cynnig cefnogaeth a chyngor i rieni a gofalwyr.

  • Cyrsiau yn cael eu darparu yn rheolaidd hefyd i rieni fynychu, fel Magu Plant yn Gadarnhaol, Rheoli Ymddygiad Stepping Stones, tylino babanod, Iaith a Chwarae a llawer mwy.
  • Rydym hefyd yn mynd ar dripiau megis Freaky Friday yn y Gerddi Botaneg, glan y môr, Krazy Kids ac eraill.
  • Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau lleol drwy gydol y flwyddyn ar gyfer teuluoedd, fel Sant Ffolant, Disgo, Ffair Nadolig a’r Parti Calan Gaeaf.
  • Rydym yn cynnal clwb Cinio unwaith yr wythnos gyda phrydau ffres wedi’u coginio gartref i rannu fel grŵp.
  • Yn ystod gwyliau’r ysgol, rydym ar agor i blant, gyda rhieni / gofalwyr, hyd at 10 mlwydd oed.
  • Ar gyfer y rhieni lleol hynny sy’n mynychu’r ganolfan ac sydd eisiau cymorth, mae gennym weithiwr allgymorth sy’n gallu gwneud ymweliadau cartref.
  • Ddydd Mercher rydym yn casglu archebion ar gyfer y fenter fwyd cydweithredol sy’n darparu ffrwythau a llysiau cost isel i’w casglu ddydd Iau.

Mae staff y Ganolfan yw: Trevor y Cydlynydd, Julia y Gweithiwr Chwarae a Netty y Allgymorth / Gweithiwr Chwarae

Rydym yn sefydliad elusennol sy’n dibynnu ar godi arian a grantiau i gadw i fynd. Rydym yn croesawu gwirfoddolwyr.

Ein rhif elusen yn 1092027. Rydym yn gweithio ochr yn ochr â Plant Dewi a Cychwyn Cadarn.

Cysylltwch â Trevor am wybodaeth bellach ar 01559 384490 neu e-bostiwch pencaderfamilycentre@btinternet.com

<!–:en–>Family Centre news<!–:–><!–:cy–>Canolfan Deuluol Newyddion<!–:–>
Canolfan Deuluol Newyddion
Posted 153 diwrnod ago

Yn dechrau ar Ddydd Mercher Mehefin 6ed rydym yn dechrau grŵp cyfyngedig newydd ar gyfer oedolion dros 40 sydd yn gofalu am blant mewn rhyw fodd neu gilydd. Efallai eich…

Feddau Hen Gapel
Feddau Hen Gapel
Posted 2428 diwrnod ago

Mae yn fwriad i symud cerrig beddau sydd ym mynwent yr Hen Gapel, Pencader a'u gosod o amgylch y wal.

Mae rhai o'r gerrig yn ansefydlog, ac mae yn rhaid eu…

Cylch Ti A Fi Pencader
Cylch Ti A Fi Pencader
Posted 2434 diwrnod ago

Bydd Cylch Ti a Fi yn dechrau yng Nghanolfan Deulu Pencader ar ddydd Mercher Mai 2, 2012 am 9.30 am gyda Tracey.

Ar gyfer rhieni / neiniau / gofalwyr a phlant…

PreviousNext