Archifau

Categorïau

free counters

Canolfan Deuluol

Croeso i Ganolfan Deuluol Pencader

Oriau Agor:-Dydd Mawrth – 9.00-3.00 Dydd Mercher – 9.00-12.00 Dydd Iau – 9.00-3.00

Mae’r Ganolfan yn fan hwyl ffyniannus lle mae plant 0-4 oed, ac mae eu rhieni / gofalwyr, yn gallu mwynhau amgylchedd cyffrous ac ysgogol i chwarae a dysgu ynddo Mae staff y ganolfan yn cynnig cefnogaeth a chyngor i rieni a gofalwyr.

  • Cyrsiau yn cael eu darparu yn rheolaidd hefyd i rieni fynychu, fel Magu Plant yn Gadarnhaol, Rheoli Ymddygiad Stepping Stones, tylino babanod, Iaith a Chwarae a llawer mwy.
  • Rydym hefyd yn mynd ar dripiau megis Freaky Friday yn y Gerddi Botaneg, glan y môr, Krazy Kids ac eraill.
  • Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau lleol drwy gydol y flwyddyn ar gyfer teuluoedd, fel Sant Ffolant, Disgo, Ffair Nadolig a’r Parti Calan Gaeaf.
  • Rydym yn cynnal clwb Cinio unwaith yr wythnos gyda phrydau ffres wedi’u coginio gartref i rannu fel grŵp.
  • Yn ystod gwyliau’r ysgol, rydym ar agor i blant, gyda rhieni / gofalwyr, hyd at 10 mlwydd oed.
  • Ar gyfer y rhieni lleol hynny sy’n mynychu’r ganolfan ac sydd eisiau cymorth, mae gennym weithiwr allgymorth sy’n gallu gwneud ymweliadau cartref.
  • Ddydd Mercher rydym yn casglu archebion ar gyfer y fenter fwyd cydweithredol sy’n darparu ffrwythau a llysiau cost isel i’w casglu ddydd Iau.

Mae staff y Ganolfan yw: Trevor y Cydlynydd, Julia y Gweithiwr Chwarae a Netty y Allgymorth / Gweithiwr Chwarae

Rydym yn sefydliad elusennol sy’n dibynnu ar godi arian a grantiau i gadw i fynd. Rydym yn croesawu gwirfoddolwyr.

Ein rhif elusen yn 1092027. Rydym yn gweithio ochr yn ochr â Plant Dewi a Cychwyn Cadarn.

Cysylltwch â Trevor am wybodaeth bellach ar 01559 384490 neu e-bostiwch pencaderfamilycentre@btinternet.com

<!–:en–>Family Centre news<!–:–><!–:cy–>Canolfan Deuluol Newyddion<!–:–>
Canolfan Deuluol Newyddion
Posted 75 diwrnod ago

Gyda cyffro’r Nadolig wedi gorffen, rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn o weithgareddau, gyda llawer o gelf a chrefft ac amserau stori, a hefyd y cyfle i gadw at ddeiet…

Feddau Hen Gapel
Feddau Hen Gapel
Posted 2244 diwrnod ago

Mae yn fwriad i symud cerrig beddau sydd ym mynwent yr Hen Gapel, Pencader a'u gosod o amgylch y wal.

Mae rhai o'r gerrig yn ansefydlog, ac mae yn rhaid eu…

Cylch Ti A Fi Pencader
Cylch Ti A Fi Pencader
Posted 2250 diwrnod ago

Bydd Cylch Ti a Fi yn dechrau yng Nghanolfan Deulu Pencader ar ddydd Mercher Mai 2, 2012 am 9.30 am gyda Tracey.

Ar gyfer rhieni / neiniau / gofalwyr a phlant…

PreviousNext