Archifau

Categorïau

free counters

Clwb Hanes Lleol

Gorffennodd y Clwb Hanes Lleol ei weithgareddau â’i daith flynyddol. Yn gyntaf aethom ni i Gaerfyrddin i weld cofeb Thomas Picton a chlywed am ei fywyd llawn digwydd. Wedyn ymwelom ni â chastell mwnt a beili Normanaidd yn Rhyd-y-gors cyn mynd ymlaen i glywed am hanes Glanyfferi. Nesaf aethom ni i Eglwys Sant Ismael a gweld gweddillion pentref Abertywi a gafodd ei ddinistrio gan y môr yn 1606.

Wedi ymweld ag Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli sy’n arddangos hanes tunplatio yn yr ardal, dysgom ni am Gastell Cydweli cyn pryd o fwyd gyda’n gilydd.

Mae’r llun yn dangos aelodau’r Clwb o flaen y castell.

Mae Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth yn cwrdd bob yn ail Nos Iau Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, i drafod hanes lleol yn arbennig yn y plwyf. Cynhelir cyfarfodydd yn Gymraeg ond mae croeso i ddysgwyr. Mae aelodau’n talu £1 y sesiwn tuag at gost llogi’r Neuadd. Mae bob yn ail gyfarfod ar agor i’r cyhoedd lle bydd siaradwr gwadd, ffilm neu gyflwyniad awdio ar ryw agwedd o hanes lleol neu hanes Cymru. Gall y cyfarfod agored fod yn Gymraeg, Saesneg, neu ddwyieithog. Fel arfer mae tâl bach i helpu talu costau’r siaradwr a llogi’r Neuadd.

DIGWYDDIAD NESAF

Ers ei sefydlu mae’r Clwb wedi cynhyrchu Map Hanesyddol y Plwyf – cost £3 ( yn Gymraeg ond mae testun Saesneg ar gael am 50c), wedi gosod bwrdd dehongli yn Llanfihangel, wedi cynhyrchu llyfr dwyieithog o hen luniau – Hanes y Plwyf drwy Luniau – cost £8, a DVD yn Gymraeg, Straeon a Strabs sy’n cynnwys storïau am Lanfihangel – cost £8. Mae copïau’r uchod ar gael o aelodau’r Clwb.