Archifau

Categorïau

free counters

Carnifal Pencader 2 – 6 Awst 2017

£5 am ddydd cyfan ar y castell neidio

Bwyd a diod ar gael drwy’r wythnos

Cystadlaethau’r carnifal:-

Paentio Cerrig—unrhyw faint, unrhyw gynllun 50c y tro, oedran 0-3;4-5; 6-10;11-15; 16+

Clychau gwynt allan o goed, deunydd gardd/traeth neu ailgylchu. 0-5;6-10;11-15; 16+ Amser cau 8yh Dydd Iau 3ydd Awst.

Sul Awst 6 o Ganol dydd… Ras hwyaid, Hwyl Taflu Wyau/ welis; a gêm ‘ffwty’ i gofio am ffrindiau nad ydynt yma mwyach.

Ffurflenni i brynu hwyaid ar gael yn

Farmers Arms

Siop flodau Avril

Sglodion Pencader

Local Bargain (middle shop)

Premier (Spar)

Ganolfan Deuluol

Garej Windy Corner

Rach’s Comb Mirror Scissors

Cylch Meithryn Ysgol Cae’r Felin a’r

Beehive

*Bydd y ras mil hwyaid yn codi arian tuag at ‘Ymateb Cyntaf Brigâd Dân Llandysul. Gwobr 1af £100, 2il wobr £60, 3ydd wobr £30, 4ydd wobr £10

I hysbysebu yn Rhaglen y carnifal—Tudalen llawn £40; Hanner tudalen £25, a maint carden busnes £10.

Stondinau £5 y bwrdd, dewch a’ch bwrdd a llinellau trydan os oes angen, Derbynir tâl am y trydan.

Dewch o hyd i ni ar Gwyneblyfr

“Pencader Carnival 2017”

neu Ffoniwch Jody Williams am fanylion ar 07891 268009 Croesi bysedd am dywydd sych, a welwn ni chi i gyd yn Carnifal Pencader 2017