Archifau

Categorïau

free counters

Cymdeithas Gwelliant a Datblygu Pencader

Mae y pwyllgor uchod (ynghyd a phwyllgor y Carnifal) yn bwriadu cynnal Cyfarfod Cyhoeddus yn y Pafiliwn nos Fercher Ebrill 18ed am 7.30y.h.

Bydd hyn i drafod y datblygiad bosib o ardal chwaraeon amlddefnydd ar y tir wrth gefn y cae chwarae. Hoffwn weld cynrychiolaeth dda o’r dalgylch er mwyn gweld lefel y diddordeb, cefnogaeth ac anogaeth i’r fenter yma.

Hefyd fydd yna Gyfarfod Blynyddol byr.

Eich cymuned chi yw plis cefnogwch ef.

Cynhelir Noswaith Bingo yn y Pafiliwn ar Fawrth 23ain, llygaid i lawr 7.30y.h.