Archifau

Categorïau

free counters

Grŵp Adfywiad – Adroddiad y Cadeirydd 2016

Gwelodd 2016 gyrhaeddiad Golygydd newydd, dros dro, i ddechrau i wneud tri rhifyn, ond yn ddiweddarach cytunodd i wneud chwech rhifyn, blwyddyn gyfan. Mae’n sicr y byddwch chi’n ymuno â fi i ddiolch i Dylan Davies am ei ymdrech ac yn dymuno llwyddiant iddo yn rhan nesaf ei yrfa.

Cynhyrchodd pob un o’r ddau Lanhau yng nghymuned Pencader fwy na 40 bag o sbwriel. Daeth casglwyr sbwriel y Cyngor a symud yr eitemau mwy hynny allwn ni ddim ymwneud â nhw. Heb help ein cefnogwyr ymroddgar byddai’r dasg hon yn cymryd o leiaf cwpl o ddyddiau. Gallai’r Sadwrn Hydref fod wedi cael ei gefnogi’n well, ond roedd llawer wedi gwneud ei rhan o flaen llaw gan y gwyddent na fyddent yn gallu helpu ar y Sadwrn.

Yn y Carnifal (a oedd yn brynhawn hyfryd) gwerthodd y Grẃp gwerth £80 o Gardiau Cyfarch ar eu stondin. Naill yn swyddogol neu’n answyddogol efallai gallem ni gefnogi eu pwyllgor iau newydd eleni.

Unwaith eto roedd y Sioe Ardd a Chrefftau’n ddigwyddiad didrafferth ac effeithlon iawn er ’doedd dim ond ychydig iawn o geisiadau Plant. Bydd apêl yn cael ei wneud i’r ysgol eleni i annog y plant i ymgeisio. Holais i’r rhan fwyaf o’r ymgeiswyr a fyddai gwobrau ariannol yn apelio yn y prif ddosbarthiadau. Y farn gyffredin oedd y byddai hynny’n dinistrio delwedd ‘Yr Hwyl Deuluol’ sydd yn Sioe Blwyf yn y bôn, ac rwy’n bendant yn derbyn y farn yma. Beirniadwyd y Goleuadau Nadolig fel arfer – yn ystod y glaw! Gwnaeth safon uchel y flwyddyn flaenorol barhau eleni eto.

Yn olaf, mae fy niolchiadau diffuant yn mynd i bob un ohonoch chi am eich cefnogaeth, cyfeillgarwch a goddefgarwch diderfyn. Bydded i 2017 yn welliant ar 2016.

Stuart Wilson     Ionawr 2017