Archifau

Categorïau

free counters

Grŵp Adfywiad – Adroddiad y Cadeirydd 2017

Adroddiad y Cadeirydd Yn gyntaf hoffwn ddiolch yn ddiffuant am y gefnogaeth dros y flwyddyn, yn enwedig i’r rhai sydd ar y pwyllgor, y rhai sydd yn trefnu y sioe Garddio a Chrefft ac y rhai sydd yn cynnyrchu y cylchlythyr. Mae’r gweithgareddau hyn oll yn dibynnu ar ein trysoryddes- yr hon fydd yn cyflwyno diweddariad ar y cyfrifon am y flwyddyn.

Mae’r incwm o’r Gwerthi Cardiau wedi bod yn gyson, mae galw amdanynt gyda’r rhai mwyaf poblogaidd yn cael ei ail-argraffu bob blwyddyn.

Eleni ‘roedd y Sioe Ardd a Chrefft yn cael ei barnu fel y gorau erioed. ‘Roedd cynnydd yn y cystadleuthau a chystadleuwyr, ac ‘roedd yr ychwanegiad i’r coffre yn hwb i’r trefnwyr ar ol ychydig o flynyddoedd o ddadfeilio. Yn y flwyddyn 2018 fydd na ymdrech i godi cofnodiadau adran y plant, gan annogi yr ysgol i hybu y dosbarthiadau perthnasol yn ystod tymor yr Haf.

Mae Clecs Bro Cader wedi dod yn boblogaidd tu hwnt wrth weld sut y maent wedi diflannu o’r silfoedd yn y siopau o fewn diwrnodau. Mae’r gosodiad, yn enwedig y tudalennau lliw a’r y clawr blaen a’r cefn wedi gwneud gwahaniaeth mawr i ganfyddiad pobl ohonno. Mae ein diolch i’r pwyllgor arolygu, yn enwedig y “typesetter” sydd yn ei osod i edrych yn dda. Dylem ymfalchio ynddo mewn gwirionedd. Yr ydym hefyd yn ddiolchgar i Statkraft am ei cyllid parhaol i alluogi cynyrchu y cylchlythyr eleni ac yn y blynyddoedd cynt, heb y cymorth cynhyrchwyd gan y fferm wynt byddau wedi bod yn amhosib cynyrchu yn y cyfaint presennol. Yn olaf gadewch i ni beidio anghofio ein dosbarthwyr, y rhain, glaw neu hindda ,oer neu phoeth sydd yn tramwyo llwybrau, buarthau a chwn blinderus er mwyn cludo copiau o’r campwaith diweddaraf.

Buom yn ffodus cael helpwyr ifanc ar y ddau dro “Glanhau Lan” a fu yn ystod y flwyddyn. Yr ydym yn dra diolchgar i bawb a wnaeth eu rhan i gynorthwyo, naill a’r y diwrnod neu cynt. Does neb ohonom ym mynd yn ifancach.

Diolch eto i bob un ohonoch sydd yma heno ( ac y rhai sydd yn methu) am bob cyfraniad, nid dim ond heno ond yn ystod y flwyddyn.

Stuart Wilson     Ionawr 2018