Archifau

Categorïau

free counters

Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch

Allech chi ein cefnogi ni?

Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.

Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun 17 Rhagfyr am 7:30 pm, y yn y Pafiliwn.

Dewch ymlaen os gwelwch yn dda.

SYLWCH OS GWELWCH YN DDA

“Mae angen dosbarthwyr Clecs ym mhentref Pencader – os ydych yn hoffi cerdded a chwrdd a phobl ac am helpu cysylltwch a Jane ar 01559 384187 neu Stuart ar 01559 384709”

Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar y drydedd nos Lun yn y mis yn y Pafiliwn, Pencader, am 7:30 yh.

Mai 2018

Fe wnaeth y PCSOs Eleri Morgan a Shanice Thomas ddiweddaru’r aelodau a oedd yn bresennol ar eu gweithgareddau yn yr ardal. PCSO Shanice sy’n gyfrifol am Pencader, ac mae’n gobeithio dechrau’r Cynllun Cyflymder y Gymuned unwaith eto.

Cynhelir y Sioe Gerdd a Chrefft ar ddydd Sadwrn yr 8ed o Fedi, 2018. Cynhwysir y rhaglen yng Nghlecs Bro Cader mis Mehefin.

Mehefin 2018

Trafodwyd y gwyn am yr eitem yn Bwrw Bol. Bydd y Cadeirydd yn mynd i weld y gŵr.

Clecs Bro Cader mis Mehefin bydd yr un olaf am fod y Golygydd yn ymddeol ac nid oes neb arall wedi cynnig gwneud y gwaith.

Rydym wedi derbyn nifer fawr o sylwadau yn canmol y cylchgrawn, ond nid oes unrhyw un yn barod i’n helpu i’w olygu. Rhennir posteri o amgylch pentrefi yn y gobaith y bydd rhywun yn dod ymlaen.

Mae gan ein tudalen Facebook 110 o ddilynwyr, fe hysbysebwyd ein cyfarfod diwethaf yno, ond ni wnaeth neb wedi ymateb i’r postiad.

Gorffennaf 2018

Gwnaeth gwirfoddolwraig o New Inn ymateb i’r cais am Olygydd newydd i Clecs Bro Cader. Mae’r Cadeirydd wedi ceisio ymweld ac awdur y gwyn a drafodwyd yn y cyfarfod diwethaf nifer o weithiau, ond nid yw wedi llwyddo i siarad ag ef eto. Adroddodd PCSO Shanice Thomas ar faterion yn ymwneud â thrigolion y pentref, yn ymwneud yn bennaf â materion goryrru, cŵn (neu eu perchnogion) a fan amheus a welwyd ym Maescader.

Os hoffech ymuno â’r Grŵp, dewch draw i’n cyfarfod nesaf a gynhelir yn y Pafiliwn ar y trydedd dydd Llun o’r mis am 7:30yh

Gadael Ymateb