Archifau

Categorïau

free counters

Glanhau’r Hydref 2017

Cynhelir “Glanhau pentref” yr Hydref ddydd Sadwrn 14 Hydref, i ddechrau am 10.00 y bore o’r Pafiliwn. Gellir cael ffyn casglu, bagiau, menig, tabardau ac ati yn y Pafiliwn a’u dychwelyd gyda’r sbwriel a gasglwyd.

Fel arfer, mae Glanhad yr Hydref yn heriol i ddweud y lleiaf, ac rydym wir angen eich help ar y diwrnod yma, Os na fydd hynny’n bosibl, ceisiwch wneud rhywfaint ar y diwrnod cynt neu bryd bynnag mae’n gyfleus gennych. Dewch i helpu os gwelwch yn dda, rydym wir angen chi.

Darperir lluniaeth ar ôl gorffen.

Gwybodaeth Bellach gan Stuart, ffoniwch 01559384709.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ar ddydd Sadwrn Ebrill 8fedCynhaliodd y Grŵp Adfywio sesiwn “Glanhau’r Pentref”. Hwn oedd y 27ain troi hyn ddigwydd.

Roeddem yn falch gweld 4 plentyn yn ogystal ac 11 oedolyn wedi ymuno yn y gorchwyl naill ai ar y dydd neu’r diwrnod cynt. Buont yn ddiwyd yn casglu sbwriel o’r brif heol, y strydoedd cefn a cae chwarae Pencader. Casglwyd 8 bag du ac 11 bag glas.

Roedd hyd yn oed folier segur a physt gôl wedi eu gadael allan.

Yn dilyn y glanhau dychwelodd pawb i’r Pafiliwn lle roedd lluniaeth dderbyniol wedi ei baratoi. Rhaid diolch i Hannah am y sgons a’r jam blasus.

Dros y blynyddoedd mae’r Cyngor Sir wedi darparu nifer o finiau sbwriel ychwanegol yn y pentref gan godi ymwybyddiaeth trigolion ac ymwelwyr o’r angen i gadw strydoedd ein mam wlad yn lân a chymen.

Diolch yn fawr i bawb am eich cymorth