Archifau

Categorïau

free counters

Glanhad y Gwanwyn 2018

Cynhelir glanhad y gwanwyn yn y pentref ddydd Sadwrn 7fed Ebrill, i ddechrau am 10 y bore o’r Pafiliwn lle y gellir cael menig, ffonau codi, bagiau ayyb. a’u dychwelyd gyda’r sbwriel gasglwyd.

Yn arferol mae glanhad mis Ebrill yn sialens i ddweud y lleiaf, a mae gwir angen eich help arnom ar y dydd penodedig. Os yn amhosib ceisiwch wneud ychydig y diwrnod blaenorol, neu pryd bynnag.

Wnewch chi helpu os gwelwch yn dda – mae eich angen arnom.

Bydd lluniaeth ar gael ar ôl gorffen.

Mwy o fanylion oddiwrth Stuart ar 01559384709