Archifau

Categorïau

free counters

Glanhau’r Hydref 2017

Cynhaliwyd glanhau pentref yr Hydref ddydd Sadwrn 14eg Hydref.

Yn ffodus, roedd yn sych ar gyfer y gwaith glanhau, casglwyd cyfanswm o 13 bag. Roedd nifer o fobl yn methu dod ar y diwrnod ond wedu gwneud sawl ardal yn ystod yr wythnos. Roedd yn dda bod rhai rhai iau yn ymuno.

Dros y blynyddoedd mae’r Cyngor Sir wedi darparu mwy o finiau sbwriel yn y pentref, gan wneud trigolion ac ymwelwyr yn fwy ymwybodol o’r angen i gadw strydoedd eu tir cartref yn lân a thaclus.

Diolch i bawb a helpodd.