Archifau

Categorïau

free counters

lanhad y Gwanwyn 7fed Ebrill 2018

Gwawriodd yn diwrnod gwlyb – glaw wedi dechrau ar nos Wener ac wedi parhau drwy gydol y nos, gymaint felly ni allwyd fynd ymlaen a’r gwaith.

Diolch i ymdrechion rhai o’n haelodau pybyr yn ystod y diwrnod blaenorol, roedd y rhan fwyaf o Bencader wedi’u lanhau ar wahân i Maescader. Trefnwyd i lanhau Maescader ar y dydd Llun canlynol, gyda help rhai o’r tenantiaid, o dan gynllun y Cyngor Sir “Balchder yn eich ardal” ond digwyddodd dim byd ar y Llun chwaith gan fod yr trefnydd yn dost.

Bu i ymdrechion ein hunain cynhyrchu cyfanswm o 17 o fagiau, ymdrech deilwng gyda llawer o ddiolch i’r grŵp bach a wnaeth y gwaith.

Y penwythnos canlynol, bu preswylydd lleol, Mr Raymond Lewis yn glanhau y rhan o ffordd Dolgran i groesfan i gerddwyr a llanwyd dau fag ychwanegol.