Archifau

Categorïau

free counters

Alltwalis

Alltwalis

Alltwalis 2003

Lleolir Alltwalis ar yr A485 ar waelod y bryn a roddodd ei enw i’r pentref: Yr Allt Walis. Mae tua thri deg tŷ yn y pentref gyda nifer o ffermydd o’i gwmpas. Mae’r mwyafrif o’r gweithgareddau economaidd yn ardal y pentref yn amaethyddol gyda ffermio defaid a llaeth. Mae llawer o breswylwyr Alltwalis yn gweithio yn y dref cyfagos sef Caerfyrddin.

Mae’r Capel a adeiladwyd yn 1897 yn lle un hŷn (nawr ar gau), yn edrych dros ganol y pentref. Drws nesaf i’r Capel yw’r Mason’s Arms,tafarn gwledig cyfeillgar. Cyferbyn â’r Capel a’r tafarn yw’r Ysgol. Adeiladwyd hi yn 1881 ac ysgol gynradd gymunedol oedd hi tan Haf 2003. Mae’n cael ei defnyddio fel Canolfan Gymunedol nawr.

Adeilad amlwg arall ar y prif ffordd yw’r Hen Tollborth a adeiladwyd yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Fe’i defnyddiwyd i gasglu tollau o deithwyr a masnachwyr a oedd ar eu ffordd i’r hen dref farchnad, Caerfyrddin. Jyst i’r de o’r tolldy mae cyfadeilad o dri chartref preswyl. Mae’r cartrefi hyn yn cynnwys yr adeilad a oedd yn felin wlân. Enw’r felin oedd ‘The Factory’. Adeiladwyd y felin yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac fe’i lleolwyd hi’n gyfleus ar ochr Caerfyrddin y tolldy i osgoi talu tollau.

3 comments to Alltwalis

  • John Evans-Pritchard

    What idiot in the roads department of Carmarthenshire CC decided to install speed bumps at Alltwalis that cannot be safely driven over at more than 10mph, even though this is a 30mph zone? This is a major route from Lampeter and other towns and villages to the A&E facility at Carmarthen. Ambulances will also have to slow down to 10mph, significantly increasing the time needed to get seriously ill people to hospital.

  • martyn whiteland

    I completely agree with you , I travel to the hospital every week, and know how uncomfortable they are. They, like the person whose idea it was, must be removed. how can we start to get them removed?

  • Robert Jervis

    You would have thought that they would have repaired the holes in the roads around the area before adding more bumps to damage our vehicles

Gadael Ymateb