Archifau

Categorïau

free counters

Amnest Gwastraff a Theiars yn Pencader

Cynhelir amnest gwastraff a theiars yn

Ysgol Cae’r Felin, Pencader

ddydd Iau, 17 Awst  rhwng 8am ac 1pm

Gellir dod â’r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu yn ogystal â bagiau du a bagiau glas.

Gellir dod â’r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu yn ogystal â bagiau du a bagiau glas.

Hefyd, mae modd cael gwared â hyd at bedwar teiar; fodd bynnag, ni dderbynnir teiars tractorau na theiars lorïau.

Ni dderbynnir gwastraff peryglus megis paent, tiwbiau fflworoleuadau, batris, cemegion, poteli nwy ac asbestos na gwydr, gwastraff masnach, gwastraff adeiladu a gwastraff amaethyddol.

Hefyd, bydd biniau compost ar werth am £12.

Caiff trigolion eu cynghori i wahanu eu gwastraff ac i ddod â phrawf o’u cyfeiriad.