Archifau

Categorïau

free counters

Sefydliad y Merched

Mae aelodau Sefydliad Y merched yn parhau i fwynhau cyfarfodydd a gweithgareddau diddorol. Ym mis Mehefin, croesawyd Carys Davies, cyfreithwraig o James, Jones,ei Fab a Francis, Llandysul.

Siaradodd Carys am ei gyrfa yn y Gyfraith a dywedodd wrthym sut y bu iddi gyrraedd i fod nawr yn berchennog cwmni cyfreithwyr prysur. Amlinellodd y meysydd cyfreithiol y mae’r cwmni yn ymdrin a nhw. Roedd ei araith yn ysbrydoledig.

Treuliasom brynhawn diddorol ym mis Gorffennaf yn Amgueddfa Caerfyrddin, lle dysgwyd llawer am Hanes lleol.

Fe wnaethon fwynhau gweld yr ystafell ysgol, y gegin ffermdy a dysgu am ffermio a diwydiant yn Sir Gaerfyrddin yn y dyddiau a fu. Gwelwyd dreselau Cymreig hyfryd, a oedd yn llawn llestri hyfryd.

Dilynwyd ymweliad yr amgueddfa gyda phryd o fwyd a chyfarfod yn Nhafarn Tanerdy yng Nghaerfyrddin.

Cymerodd Sefydliad y Merched ran yng ngharnifal Pencader eto eleni, gyda’i stondin bric a brac arferol.

Ni fyddwn, fel arfer, yn cyfarfod ym mis Awst, ond eleni, aethom i Westy’r Porth am dê prynhawn blasus. Roedd yn achlysur pleserus iawn. Ein gwestai anrhydeddus oedd cyn aelod o’r Sefydliad, Mrs Sally Richards. ’Rydym yn ei cholli yn ein cyfarfodydd, felly roedd hi’n hyfryd ei gweld eto. Cynhelir cyfarfodydd yn y Pafiliwn am 2pm ar ddydd Mawrth 1af y mis.

Digwyddiadau i ddod:

Dydd Mawrth Medi 5ed: bydd Janice Richards yn siarad am ei gwaith yn Rhif 10.

Dydd Mawrth Hydref 3ydd: bydd Steve Adams yn dweud wrthym am ei lyfr, “Murder at the Star”.

Croeso i chwi ymuno a ni yn cyfarfodydd.