Archifau

Categorïau

free counters

Sefydliad y Merched

Dechreuodd y flwyddyn yn dda, gyda tair aelod newydd, Linda, Barbara a Rosemary yn ymuno a ni, a gobeithiwn y byddant yn mwynhau yr elw o fod yn aelodau o Sefydliad y Merched.

Ym mis Ionawr cynhaliwyd Cwis Blynyddol y Ffederasiwn yn yr Hanner Ffordd, Nantgaredig. Gwnaeth un tîm o Bencader Mary, Rosemary a Jane) yn dda iawn a dod yn y 9fed safle allan o 53 tîm.

Mis diwethaf daeth Lesley Cutler o Sefydliad y Merched Llandysul i siarad am Perlau.. Daeth nifer o dlysau newydd i ni eu gweld, a gwnaeth egluro y gwahaniaeth rhwng dwr naturiol y mor, a perlau wedi eu trin a rhai ffug. Mwyhawyd yr araith yn fawr iawn. Fel arfer ‘rydym wedi trefnu rhaglen ddiddorol ar gyfer 2017.

Bydd ein cinio Gŵyl Ddewi ar ddydd Mawrth y7fed o Fawrth yn y Porth, Llandysul. Hefyd ym mis Mawrth bydd Cangen Pencader yn rhoi croeso i Gyfarfod Grŵp Teifi yn Neuadd yr Ysgol Llanfihangel ar arth ar noson yr 17eg.

Mae’r cyfarfodydd Grŵp fel arfer yn sbri, ac felly rydym yn edrych ymlaen.

Ar Ebrill 4ydd bydd Vicki Hayes (Cadeirydd Sir y Mudiad) yn dod i’n hannerch ar y pwnc “Hanes dillad isaf”. Siŵr fydd yn ddiddorol.

Taith sydd wedi ei drefnu ar yr 2il o Fai, i weld Tapestri “Goresgyniad Olaf Cymru” yn llyfrgell Abergwaun.

Yn ystod y flwyddyn bydd ein aelodau yn cymerid rhan mewn nifer o ddigwyddiadau wedi eu trefnu yn ganolog, gan gynnwys: 

  • Diwrnod creadigol, yn cynnwys Cwlio, gwaith bwtynnau, a trefnu blodau. 
  • Sioe Ffasiynau 
  • Ffair Wanwyn gyda nifer o gystadlaethau.

Felly, of hoffech ddysgu crefft newydd, mwynhau diwrnodau allan, gwneud ffrindiau newydd neu cyfarfod eto a hen ffrindiau, dewch ymunwch a ni yn y pafiliwn Pencader am 2 o’r gloch ar y dydd Mawrth cyntaf o’r mis.

Byddwch yn siŵr o groeso cynnes.