Archifau

Categorïau

free counters

Sefydliad y Merched

Dechreuodd y flwyddyn yn dda iawn, croesawyd tair aelod newydd sef Linda, Barbara a Rosemary a gobeithio eu bod yn mwynhau y ,manteision o fod yn aelodau o Sefydliad y merched.

Ym mis Ionawr cynhaliwyd cwis Flynyddol y Ffederasiwn yn yr Hanner Ffordd Nantgaredig. Gwnaeth un tîm o Bencader, Mary, Rosemary a Jane, yn dda iawn i ddod yn 9fed allan o 53 tîm. Longyfarchiadau mawr iddynt.

Ym mis Chwefror daeth Lesley Cutler o Sefydliad y Merched Llandysul atom i siarad am ‘Perlau’.

Daeth a tlysau hyfryd iawn i ni eu gweld, a bu yn egluro y gwahaniaeth rhwng perlau wedi eu trin a dwr naturio y mor a perlau ffug. Gwnaeth pawb fwynhau ei haraith yn fawr iawn.

I ddathlu Gŵyl Dewi ym mis Mawrth cawsom ginio yn y Porth Llandysul ar ddydd Mawrth 7fed o Fawrth.

Hefyd ym mis Mawrth bu Sefydliad y merched Pencader yn westeiwyr i gyfarfod grŵp Teifi yn Neuadd yr Ysgol Llanfihangel ar arth ar 17eg. Daeth nifer i’r cyfarfod gyda’r siaradwraig wadd Elin Jones o Cynulliad Cymru. Cawsom ganddi hanes ei phlentyndod yng ngorllewin Cymru, a hefyd am ei swydd politicaidd.

Ar Ebrill 4ydd daeth Vicki Hayes, (Cadeirydd Sir Sefydliad y merched i siarad am ‘hanes dillad isaf’.

Roedd yn ddiddorol iawn.

Mwynhawyd diwrnod ym Mis Mai yn Abergwaun i weld y Tapestri o’r Goresgyniad olaf yn y Llyfrgell. Mae’r tapestri sydd yn 30medr o hyd yn brydferth iawn. Cymerodd 70 gwraig leol ddwy flynedd i’w gwblhau, a mae yn werth ei weld.

Ar ddydd Mawrth 6ed Mehefin am 2 o’r gloch bydd cyfreithwyr lleol yn ymweld i sôn am ei gwaith, ac ar Gorffennaf 4ydd budd araith gan Jamie Richards a fu yn gweithio yn rhif 10 Stryd Downing am nifer o flynyddoedd.

Croeso i bawb ymuno yn y cyfarfodydd yma.